Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wzór zdjęcia do świadectwa

 

ZDJĘCIE DO ŚWIADECTWA

 

  

Wzór kadrowania zdjęcia

 

Wytyczne dotyczące wyglądu i jakości zdjęć do świadectw ukończenia SPWL

- wymiar zdjęcia 4x5 cm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz imię ojca, miękkim permanentnym flamastrem).

- zdjęcie ma być wykonane w profesjonalnym zakładzie fotograficznym, właściwie doświetlone i wykadrowane, tzw. „półprofil lewy” jak zdjęcie do legitymacji służbowej i teczek akt personalnych, z widocznym stopniem wojskowym.

- w przypadku żołnierzy zawodowych zdjęcie ma być wykonane w mundurze wyjściowym z właściwym i zgodnym z przepisami określającymi zasady noszenia umundurowania obszyciem z widocznym stopniem wojskowym.

- w przypadku żołnierzy służby kandydackiej oraz kadetów w mundurze polowym z widocznym stopniem wojskowym, mundur powinien być wyprasowany a koszulka zielona powinna mieć nierozciągnięty ściągacz pod szyją. 

- twarz na zdjęciu, żołnierzy kobiet i mężczyzn ma wyglądać ściśle według zapisów Regulaminu Ogólnego SZ RP pkt. 96 oraz pkt.97.

W wypadku gdy żołnierz ma pozwolenie na noszenie zarostu, wraz ze zdjęciem należy dosłać potwierdzoną za zgodność kopię zaświadczenia lekarskiego, oraz wyciąg z rozkazu o posiadaniu takiego zezwolenia od dowódcy jednostki.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP