Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wakaty i kwalifikacje do SPWLąd

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych poszukuje kandydatów na stanowiska – grupa uposażenia 5/6/7 (podoficer).

 

Kwalifikacje do służby w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbywają się w ramach kwalifikacji organizowanych przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 86/90.

 

Kandydat powinien w dniu kwalifikacji posiadać przy sobie:

 1. Dowód tożsamości;
 2. Dokumenty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa potwierdzające uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje;
 3. Strój sportowy;
 4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w teście z wychowania fizycznego;
 5. CV ze zdjęciem

 

W ramach kwalifikacji kandydaci poddawani są sprawdzeniu poprzez:

- wypełnienie ankiety psychologicznej (opcjonalnie rozmowa z psychologiem),

- zdane testu z wychowania fizycznego,

- rozmowę kwalifikacyjną.

 

UWAGA:

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirusa COVID-19, kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w najbliższym czasie nie będą prowadzone.

Kandydaci proszeni są o kontakt z Sekcją Personalną tel. 261-575-955 kom. 887-336-429.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

  
 • BIP