Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia i Dziedzictwo tradycji

 

HISTORIA

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych istnieje od 1 lipca 2004 roku.

Na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie szkół podoficerskich, na bazie szkół podoficerskich z Poznania, Torunia, Zegrza i Wrocławia powołano Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych z siedzibą w Poznaniu, która działa od 1 stycznia 2011 roku. Rozkazem Nr Z-8/ORG Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie nadania statutu dla Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – nadano SPWLąd statut.

Do zasadniczych zadań Szkoły należy kształcenie kandydatów na podoficerów w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala, przygotowanie specjalisty wojskowego posiadającego wiedzę specjalistyczną i umiejętności instruktorskie niezbędne do kierowania żołnierzami na szczeblu drużyny, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów przed mianowaniem ich na kolejne stopnie wojskowe oraz kształcenie kandydatów na podoficerów służby przygotowawczej.

DZIEDZICTWO TRADYCJI

Na mocy decyzji Nr 212 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2011 roku - dla zachowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tradycji pułkowych szkół podoficerskich 14 Wielkopolskiej Dywizji - Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu:
    - przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji pułkowych szkół podoficerskich 14 Wielkopolskiej Dywizji
    - przejęła sztandar, odznakę pamiątkową, odznakę absolwenta, oznakę rozpoznawczą i proporczyk na beret rozformowanej Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen bryg. Franciszka Seweryna Włada; przyjęła imię gen bryg. Franciszka Seweryna Włada
        - przyjęła nazwę wyróżniającą „Wielkopolska”.

Powyższą decyzją ustanowiono również doroczne święto Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen bryg. Franciszka Seweryna Włada w dniu 1 lipca.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP