Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
COVID 19 - SZKOLENIE

 

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA ZASZEREGOWANE DO STE: PODOFICER/PODOFICER STARSZY – COVID 19

 

Informacja dla:

 

1. Podoficerów kierowanych od dnia 03.03.2020 r. na kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego: PODOFICER oraz PODOFICER STARSZY

2. Starszych Podoficerów Dowództw oraz innych osób wyznaczonych przez Dowódców do realizowania szkolenia praktycznego w macierzystej JW dla podoficerów wskazanych w pkt 1.

Na potrzeby realizacji zajęć programowych w jednostkach wojskowych Komendant Szkoły udostępni Starszym Podoficerom Dowództw oraz innym osobom wskazanym przez Dowódcę JW (w przypadku braku SPD) niezbędną dokumentację do realizacji i rozliczenia przeprowadzonych zajęć programowych.

 

Główny dostęp do dokumentacji nastąpi poprzez:

- Platformę e-learningową RON (adres WWW: https://elearning.wp.mil.pl) dostępną przez sieć MILNET-I oraz globalny INTERNET w ramach kursu: COVID-19 Przygotowanie i prowadzenie szkolenia dla podoficerów (Adres WWW: https://elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=480) (ID kursu: 480)

 

Podstawowy dostęp do informacji o realizacji szkolenia nastąpi poprzez:

- Portal Informacyjny RSZ w sieci MILNET-Z w lokalizacji Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych / SharePoint / Biblioteka dokumentów.

 

Informacja dla podoficerów kierowanych od dnia 03.03.2020 r. na kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego: PODOFICER oraz PODOFICER STARSZY dostępna będzie poprzez moduł kursu e-learningowego w części opisanej jako – „Szkolenie praktyczne realizowane w JW”.

 

Koordynator kursu: st. chor. sztab. Paweł Andrzejewski

 

Kontakt: poprzez narzędzia komunikacji Platformy e-learningowej RON zaimplementowane w kursach:

- COVID19 Przygotowanie i prowadzenie szkolenia dla podoficerów,

- Kurs kwalifikacyjny dla kandudatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego - podoficer 2020,

- Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego - podoficer starszy 2020.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP