Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 lutego 2021
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Wam broń!
4 lutego 2021 roku podczas uroczystego apelu komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Paweł Urbański dokonał symbolicznego wręczenia broni żołnierzom służby przygotowawczej.

Umiejętność sprawnego posługiwania się bronią jest wielkim atrybutem każdego żołnierza a jej posiadanie to ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Po otrzymaniu broni żołnierz musi ją dobrze poznać, nauczyć się jej budowy, zasad działania oraz poznać warunki bezpieczeństwa związane z jej używaniem. Każdy żołnierz musi być w pełni świadomy konsekwencji jej użycia. Otrzymanie broni to doniosły moment w życiu każdego żołnierza, to taka chwila, którą pamięta się do końca życia.

Apel w trakcie którego odbyło się wręczenie broni kadetom służby przygotowawczej, rozpoczął się od wprowadzenia na plac kompanii honorowej. Chwilę później po przyjęciu meldunku od dowódcy uroczystości, komendant dokonał przeglądu pododdziałów a następnie przywitał się z żołnierzami. Tuż przed otrzymaniem broni kadeci złożyli uroczyste ślubowanie.

Broń z rąk komendanta otrzymało czterech żołnierzy, którzy swoje szkolenie rozpoczęli przed dwoma dniami.  Pozostałym kadetom broń wręczona zostanie w ich macierzystym pododdziale.

Teraz kadeci będą intensywnie szkolić się, a już za trzy tygodnie, w dniu 27 lutego 2021 roku złożą przysięgę wojskową.

Uroczystość zakończyła się opuszczeniem placu apelowego przez kompanię honorową w składzie której maszerowała kadra dowódcza i instruktorska Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski

generuj pdf
go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP