Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 września 2020
Rocznica agresji ZSRR na Polskę
17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły wschodnie granice Rzeczypospolitej. Od tego dnia żołnierze polscy osamotnieni w walce z Niemcami, toczyć musieli jeszcze walkę z Rosjanami.

Agresja ZSRR stanowiła pogwałcenie obowiązujących umów międzynarodowych, w tym traktatu ryskiego z 1921 roku o wytyczeniu granicy polsko-radzieckiej oraz paktu o nieagresji z 1932 roku przedłużonego dwa lata później do końca 1945 roku. Oficjalnym powodem agresji było niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia Ukraińców i Białorusinów, zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Dokonując agresji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską za nieobowiązujące.

Brak publicznego formalnego ogłoszenia przez Prezydenta i rząd RP faktu istnienia stanu wojny pomiędzy ZSRR a Polską, nieuzyskanie określenia stanowiska państw sprzymierzonych w tej kwestii oraz brak jednoznacznego rozkazu Naczelnego Wodza stawiania oporu najeźdźcy, doprowadził do dezorientacji dowódców i żołnierzy polskich.

Do historii przeszła bohaterska obrona Grodna, gdzie resztki polskich oddziałów, wspierane przez harcerzy stawiły dwudniowy opór czołgom sowieckim oraz obrona Lwowa początkowo przeciw Niemcom, a od 18 września przeciw Sowietom.

22 września 1939 roku w Brześciu odbyła się niemiecko-radziecka defilada, którą odebrali generałowie Heinz Guderian i Siemion Kriwoszein. Na ziemiach wschodnich rozpoczął się terror i masowe wywózki na Syberię. Deportacje objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. W Katyniu, Charkowie i Miednoje na rozkaz Stalina Rosjanie zamordowali ponad 22 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji.

28 września w zawartym w Moskwie pakcie o granicach i przyjaźni III Rzesza i ZSRR dokonały wbrew prawu międzynarodowemu wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym terytorium Polski.

W walkach z Armią Czerwoną zginęło lub zostało rannych kilkanaście tysięcy żołnierzy polskich, do niewoli radzieckiej dostało się około 250 tysięcy.

**********

Poznańskie obchody 81 rocznicy Agresji ZSRR na Polskę rozpoczęły się o godz. 12:30 mszą świętą w Farze Poznańskiej. Następnie złożone zostały kwiaty pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Poznania pod pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, gdzie odbyła się główna część obchodów rocznicowych.

W uroczystościach udział wzięli, przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, Sybiracy, młodzież szkolna, harcerze  oraz mieszkańcy Poznania. Poczet flagowy wystawiła Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych.

Obchody rocznicowe przy Pomniku zakończyły się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków oraz wyprowadzeniem z miejsca uroczystości Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski

Dołączona galeria zdjęć: Rocznica agresji ZSRR na Polskę

Zobacz więcej w galerii: Rocznica agresji ZSRR na Polskę
generuj pdf
go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP