Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 września 2020
Pamięci żołnierzy poległych nad Bzurą
81 lat temu nad rzeką Bzurą toczyła się największa bitwa kampanii wrześniowej 1939 roku.

Bitwą nad Bzurą zwana też Bitwą pod Kutnem rozpoczęła się 9 września 1939 roku w momencie, kiedy dwie polskie armie – Armia Poznań oraz Armia Pomorze - pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby uderzyły na posuwającą się równolegle do jednostek polskich 8 Armię Niemiecką.

W pierwszej fazie bitwy żołnierze polscy odnosili znaczne sukcesy, zdobywając m.in. Łęczycę, Piątek, Uniejów, Walewice. Niemcy ponieśli w tej fazie bitwy olbrzymie straty, rozbita została m.in. ich 30 i 17 dywizja piechoty.

Po początkowych niepowodzeniach dowództwo niemieckie skierowało w rejon bitwy nowe siły. Z uwagi na wzrastającą przewagę wojsk niemieckich, gen. Kutrzeba skierował swoje wojska w kierunku Sochaczewa aby zdobyć przeprawy przez Bzurę, a następnie swoimi wojskami wspomóc walczącą Warszawę.

Pomimo bohaterskich walk armiom polskim nie udało się odnieść zwycięstwa. 15 września rozpoczął się odwrót jednostek polskich w kierunku Puszczy Kampinoskiej. Następnego dnia wojska niemieckie przeszły do natarcia, stopniowo okrążając i rozbijając polskie jednostki. Tylko niewielkim oddziałom piechoty bez ciężkiej broni udało się wyrwać z niemieckiego okrążenia i przebić się do Warszawy i Modlina.

17 września rozpoczęła się ostatnia tragiczna faza bitwy. W tym dniu ostatni rozkaz wydał gen. bryg. Franciszek Seweryn Wład dowódca 14. Dywizji Piechoty - Patron Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Generał nakazał dowódcom pułków przebijać się z wojskiem przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. Dzień później w czasie kierowania przeprawą przez Bzurę, generał Wład został ciężko ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego. Zmarł tego samego dnia w gajówce Januszew k. Kamionu.

W Bitwie nad Bzurą poległo około 15 tysięcy żołnierzy polskich a około 50 tys. zostało rannych. 170 tys. żołnierzy dostało się do niewoli. Walki toczone przed oddziały Armii "Poznań" i Armii "Pomorze" zatrzymały niemiecki marsz na Warszawę, pozwoliły wzmocnić obronę stolicy, tym samym opóźniając jej kapitulację.

Bitwa była jedyną przeprowadzoną na tak wielką skalę operacją zaczepną przeciwko Niemcom aż do 1941 roku.

**********

13 września 2020 roku w miejscowości Piątek odbyły się obchody 81. rocznicy Bitwy nad Bzurą. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Przed godz. 12 mieszkańcy Piątku i inni uczestnicy uroczystości rocznicowych zebrali się na rynku, skąd przemieścili się do kościoła, gdzie odprawiona została msza święta w intencji poległych obrońców Ojczyzny. Główne obchody rocznicowe odbyły się przy Pomniku 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Przy pomniku, uczestników uroczystości powitał Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku. Wiązankę kwiatów złożyła delegacja Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Przed przyjazdem do Piątku żołnierze Szkoły Podoficerskiej zatrzymali się na Cmentarzu w Łęczycy, gdzie uczcili pamięć poległych w największej bitwie września 1939 roku. Podoficerowie Szkoły, zapalili symboliczny znicz oraz oddali honory żołnierzom poległym w Bitwie nad Bzurą. Uczynili to w towarzystwie wnuka żołnierza 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, Pana Wiesława Witkowskiego, członka Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, foto: chor. Andrzej Kędzierski, st. szer. Sławomir Radosz, UM Piątek

generuj pdf
go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP