Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 marca 2020
Przysięga żołnierzy służby przygotowawczej
Słuchacze kursu służby przygotowawczej do NSR na potrzeby korpusu podoficerskiego złożyli przysięgę wojskową.

20 marca 2020 roku w Sali Tradycji Szkoły Podoficerskiej Wojsk odbyła się przysięga wojskowa ochotników służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego.

Żołnierz składając przysięgę wojskowa zobowiązuje się do dochowania wierności Ojczyźnie i Narodowi, aby zapewnić mu niepodległość i suwerenność. Po złożeniu ślubowania żołnierz staje się pełnowartościowym przedstawicielem Sił Zbrojnych. Złożenie przysięgi na sztandar jest wyrazem najwyższej wartości, sławy wojennej, szacunku do narodowych tradycji oraz wierności, honoru i męstwa. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Pawłowi Urbańskiemu. Żołnierze służby przygotowawczej składali przysięgę na sztandar Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Ochotnicy służby przygotowawczej rozpoczęli szkolenie podstawowe na początku lutego b.r. Szkolenie to zakończyło się egzaminem.

Po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierze służby przygotowawczej przejdą szkolenie specjalistyczne w Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych w Poznaniu. Po jego zakończeniu oraz odbyciu tygodniowych praktyk dowódczych w jednostkach wojskowych oraz zdaniu egzaminu na podoficera, kadeci otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej.

Gratulujemy przysięgającym oraz życzymy dalszych sukcesów!

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP