Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 kwietnia 2021
Promocja specjalistów od cyberbezpieczeństwa
30 kwietnia 2021 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych kandydaci na podoficerów w grupie osobowej cyberbezpieczeństwa promowani zostali na stopień kaprala.

Wstępując na początku września 2020 roku  w mury Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, kadeci rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem. Pierwsze dwa okresy szkolenia tj. szkolenie podstawowe oraz szkolenie bazowe specjaliści od cyberbezpieczeństwa odbywali w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Zajęcia specjalistyczne oraz praktyki dowódcze kadetów realizowane były w Wałczu w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych, Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa oraz w 100. batalionie łączności. Zwieńczenie szkolenia stanowił egzamin na podoficera.

Akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski oraz świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wręczył kadetom pełniący obowiązki komendanta Szkoły - st. chor. sztab. Piotr Maciejewski. Wojskową asystę uroczystości stanowili trębacze Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania oraz Poczet Sztandarowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Po otrzymaniu aktów mianowania kaprale złożyli uroczyste ślubowanie podoficerskie, po którym błogosławieństwa udzielili im kapelani.

W imieniu Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni głos zabrała obecna na uroczystości Szefowa Oddziału Kadr - płk Anna Michalak, odczytując list Dyrektora NCBC, gen. bryg. Karola Molendy.

Absolwenci kursu podoficerskiego obok aktów mianowania na stopień kaprala oraz świadectw ukończenia Szkoły otrzymali również pamiątkowe Certyfikaty, poświadczające odbycie przez nich szkolenia w największej szkole podoficerskiej w Siłach Zbrojnych RP.

Pierwsza w historii Szkoły promocja absolwentów kursu podoficerskiego w grupie osobowej cyberbezpieczeństwa odbyła się w Sali Tradycji.  

Teraz świeżo promowani  kaprale rozpoczną służbę w strukturach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz w jednostkach podporządkowanych.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski

generuj pdf
go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP