Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 lipca 2020
KOMUNIKAT - NABÓR W GRUPIE OSOBOWEJ KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Kandydaci na podoficerów ze środowiska cywilnego w grupie osobowej kryptologii i cyberbezpieczeństwa zobowiązani są do wypełnienia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego.

Na podstawie § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera oraz Decyzji nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera zobowiązuję kandydatów na podoficerów kursu podoficerskiego na potrzeby grupy osobowej kryptologii (GO 29A) do wypełnienia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego w części I-VI (nie wypełniać części VII), w celu rozpoczęcia procedury poszerzonego postępowania sprawdzającego mającego określić rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”.

Druk Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego wraz ze Szczegółowymi wskazówkami wypełnienia można pobrać ze strony internetowej SPWLąd (w zakładce REKRUTACJA / NABÓR DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO / KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO )

http://spwl.wp.mil.pl/pl/pages/kryptologia-i-cyberbezpieczenstwo-2020-04-07-0/

Wypełnioną Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego wraz ze zdjęciem w formacie wys. 5 cm X 4 cm, w wersji papierowej, należy przekazać Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych SPWLąd w dniu rozpoczęcia szkolenia.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

    
  • BIP