BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator Danych Osobowych:
.
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86/90
61 - 716 Poznań 102, skr. poczt. 129
tel. 261-575-070
 
Nieetatowy Inspektor Ochrony Danych:
.
tel. 261-575-955
spwl.iod@ron.mil.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych