BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Wakaty w SPWLąd

 .

STANOWISKO

STE

SW 1

SW 2

GU

WYMAGANE POŚWIADCZENIE

 

SEKCJA WYCHOWAWCZA

 

starszy podoficer sztabowy

podoficer

52A21

 

5/6/7

POUFNE

 

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

podoficer sztabowy

podoficer

54D22

 

5/6/7

TAJNE

 

SEKCJA LOGISTYKI

 

podoficer sztabowy

podoficer

38A21

 

5/6/7

POUNE

 

ZESPÓŁ SZKOLENIA OGNIOWEGO

 

starszy instruktor

podoficer

20B22

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

starszy instruktor

podoficer

20B22

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

starszy instruktor

podoficer

32A24

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

ZESPÓŁ TAKTYKI I RODZAJÓW WOJSK

 

starszy instruktor

podoficer

30B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

starszy instruktor

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

 

instruktor

podoficer

38A22

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

 

instruktor

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

podoficer

podoficer młodszy

54B21

 

2/3/4

ZASTRZEŻONE

 

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

KURS SZKOLENIOWY

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Kontakt: Sekcja Personalna tel. 261-575-361, 261-575-360, 261-575-955.

.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych