BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Wakaty w SPWLąd

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych poszukuje kandydatów na stanowiska – grupa uposażenia 5/6/7 (podoficer).

.

Najbliższe kwalifikacje do służby w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbędą się w dniu 11.03.2020 r. ul. Wojska Polskiego 86/90 w ramach kwalifikacji organizowanych przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

.

Kandydat powinien w dniu kwalifikacji posiadać przy sobie:

.

1.     Dowód tożsamości;

2.     Dokumenty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa potwierdzające uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje;

3.     Strój sportowy;

4.     Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w teście z wychowania fizycznego;

5.     CV ze zdjęciem

 

W ramach kwalifikacji kandydaci poddawani są sprawdzeniu poprzez:

.

-         wypełnienie ankiety psychologicznej (opcjonalnie rozmowa z psychologiem);

-         zdane testu z wychowania fizycznego;

-         rozmowę kwalifikacyjną.

 

Kandydaci proszeni są o kontakt z Sekcją Personalną tel. 261-575-955 kom. 887-336-429.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych