BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Wakaty w SPWLąd

 

STANOWISKO

STE

SW 1

SW 2

GU

WYMAGANE POŚWIADCZENIE

 

SEKCJA WYCHOWAWCZA

 

starszy podoficer sztabowy

podoficer

52A21

 

5/6/7

TAJNE

 

SEKCJA LOGISTYKI

 

starszy podoficer sztabowy

podoficer

50A21

 

5/6/7

TAJNE

 

ZESPÓŁ SZKOLENIA OGNIOWEGO

 

starszy instruktor

podoficer

20D22

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

instruktor

podoficer

32A24

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 

instruktor

podoficer

29A21

 

5/6/7

POUFNE

 

starszy instruktor

podoficer

28B25

 

5/6/7

POUFNE

 

ZESPÓŁ PLANOWANIA DYDAKTYCZNEGO

 

podoficer sztabowy

podoficer

30A21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20C22

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

KURS SZKOLENIA NSR

 

dowódca grupy szkoleniowej

podoficer

20B21

 

5/6/7

ZASTRZEŻONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 Kontakt:

.

Sekcja Personalna

.

tel. 261-575-361, 261-575-360, 261-575-955

 

.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych