BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Skargi i wnioski

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 


 

.

Kierowanie skarg i wniosków do komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

Adres korespondencyjny:

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
 im. gen. bryg. Franciszka Seweryna WŁADA

w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 86/90

61 - 716 POZNAŃ

skrytka pocztowa 129

                                                              email: spwl@ron.mil.pl

 

W sprawie skarg i wniosków komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. 261-575-070).


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych