BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Status prawny

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej;
  • Decyzja nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej.

.

 

 


.

Status prawny Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Ministra Obrony w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. Nr 152 poz. 1025 z dnia 20 sierpnia 2010 r.)

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych