BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Oznaka rozpoznawcza

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 117/MON/PSSS z dnia 27 kwietnia 2005 r.  wprowadził oznakę rozpoznawczą  Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz zatwierdził wzór oznaki.

.

Oznaka rozpoznawcza Szkoły jest świadectwem przynależności i zewnętrznym wyrazem więzi duchowej łączącej wszystkich jej żołnierzy. Wprowadzeniu oznaki towarzyszyło dążenie stanu osobowego Szkoły do podniesienia jej prestiżu w środowisku  społecznym oraz zbudowanie poczucia dumy żołnierskiej wynikającej  z faktu pełnienia służby wojskowej w Szkole. Oznaka  jest wyróżnikiem zespołów i pojedynczych żołnierzy Szkoły oraz stwarza poczucie wspólnoty. Stanowi wyraz więzi i przynależności do społeczności żołnierskiej o określonych cechach i wartościach.

.

Oznaka  rozpoznawcza została zaprojektowana na tarczy piastowskiej Przemysława II w związku z tym, że Szkoła funkcjonuje w Poznaniu – w grodzie Przemysława. Swoją treścią nawiązuje również do regionu sformowania i stacjonowania jednostki poprzez umieszczony na niej,  najbardziej rozpoznawalny symbol miasta Poznania - „poznańskie koziołki”. Widoczny w polu oznaki stopień wojskowy starszego sierżanta , jako  stopień  instruktorów Szkoły - realizatorów szkolenia i wychowania kandydatów na żołnierzy zawodowych, podoficerów Wojska Polskiego, oddaje charakter podstawowych zadań realizowanych przez Szkołę.

.

Hasło  „ZA MNĄ”  odzwierciedla główne przesłanie, które towarzyszy żołnierzom Szkoły w codziennej działalności szkoleniowej i wychowawczej. Jest nim  dążenie do kształtowania postaw przywódczych, tak własnych, jak i uczestniczących w procesie wojskowej edukacji wychowanków. Inicjały „SPWL” symbolizują nazwę Szkoły, a barwy oznaki – granatowa i żółta słonecznikowa – jako tradycyjne barwy piechoty, nawiązują do dziedziczonych i kultywowanych przez Szkołę tradycji.

      

       

                              

.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych