BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Odznaka absolwenta

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 297/MON z dnia 4 listopada 2003 r. wprowadził odznakę absolwenta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

.                                     

Odznakę nadawano absolwentom, funkcjonującej w strukturze Centrum,  Podoficerskiej Szkole Zawodowej. Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej  z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich  oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr  Pf - 32/Org. z dnia 18 marca 2004 r.w sprawie przeformowania wybranych jednostek szkolnictwa wojskowego podporządkowanych Dowódcy Wojsk Lądowych szkoła ta uległa rozformowaniu. W tym samym kompleksie koszarowym rozpoczęła funkcjonowanie, utworzona w wyniku przeformowania wybranych jednostek szkolnictwa wojskowego podporządkowanych Dowódcy Wojsk Lądowych, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, która przejęła odznakę w celu jej nadawania swoim absolwentom.

.

Odznaka jest symbolem kultywowania i dziedziczenia tradycji szkolnictwa wojskowego, w tym szczególnie broni pancernej i logistyki. Stanowi zewnętrzną oznakę przywiązania do Szkoły, wzorowej służby i nauki. Nadawanie odznaki absolwenta ma na celu utrzymanie więzi emocjonalnych  z żołnierzami – absolwentami  Szkoły.

.


Odznakę o wymiarach 425 mm x 350 mm stanowi na planie elipsy wieniec dębowo-laurowy, nie domknięty na górze, w kolorze srebrnym. Wieniec na dole złączony jest rozwiniętym zwojem pergaminu w kolorze czarnym. Na zwoju jest umieszczony w dwóch wierszach napis  „SPWL POZNAŃ”, w kolorze złotym. Wewnątrz wieńca znajdują się dwa skrzyżowane, stylizowane karabiny typu „Mauser” w kolorze stali. W miejscu skrzyżowania karabinów nałożony Herb Wielkopolski.

.


.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych