BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Proporce rozpoznawcze

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 14/MON z dnia 31 stycznia 2012 r. wprowadził proporce rozpoznawcze Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

.

Opis proporca rozpoznawczego Komendanta

Proporzec rozpoznawczy Komendanta Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych stanowi trójkątny płat tkaniny, gładki, po obu stronach barwy granatowej. Przez środek proporca przebiega pas w kolorze żółtym słonecznikowym.

Barwy proporca - granatowa oraz żółta słonecznikowa - jako tradycyjne barwy piechoty, nawiązują do przejętego przez Szkołę i z honorem przez nią kultywowanego na podstawie decyzji  Nr 212/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2011 r. dziedzictwa tradycji pułkowych szkół podoficerskich 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty oraz dziedzictwa tradycji Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada
w Poznaniu (2004-2010)
.

Barwy proporca stanowią odniesienie do kolorystyki, przejętych przez Szkołę na mocy tejże decyzji, elementów symboliki rozformowanej Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych  im.  gen. bryg. Franciszka Włada :

- wprowadzonych decyzją Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. - odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret,

- wprowadzonej decyzją Nr 117/MON/PSSS z dnia 27 kwietnia 2005 r. oznaki rozpoznawczej

W pole proporca wpisany jest herb Województwa Wielkopolskiego. Symbolizuje on wspólne dla Szkoły oraz Jej poprzedniczek miejsce stacjonowania  -  region Wielkopolski.

Proporzec rozpoznawczy Komendanta Szkoły umieszczony jest na drzewcu. Na górnym końcu drzewca jest umieszczony grot w kształcie stożka, a na dolnym stożkowa stopka  z metalu koloru srebrnego. Proporzec nałożony jest na drzewce.

.

Opis proporca rozpoznawczego Dowódców Kursów

Proporzec  rozpoznawczy dowódcy kursu Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych stanowi trójkątny płat tkaniny, gładki, po obu stronach barwy granatowej.

Przez środek proporca przebiega pas w kolorze żółtym słonecznikowym.

Barwy proporca - granatowa oraz żółta słonecznikowa - jako tradycyjne barwy piechoty, nawiązują do przejętego przez Szkołę i z honorem przez nią kultywowanego na podstawie decyzji  Nr 212/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2011 r. dziedzictwa tradycji pułkowych szkół podoficerskich 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty oraz Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu (2004-2010).

Barwy proporca stanowią odniesienie do kolorystyki, przejętych przez Szkołę na mocy tejże decyzji, elementów symboliki rozformowanej Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych  im.  gen. bryg. Franciszka Włada :

- wprowadzonych decyzją Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r.

- odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret,

- wprowadzonej decyzją Nr 117/MON/PSSS z dnia 27 kwietnia 2005 r. oznaki rozpoznawczej

W pole proporca wpisany jest herb Województwa Wielkopolskiego. Symbolizuje on wspólne dla Szkoły oraz Jej poprzedniczek miejsce stacjonowania  -  region Wielkopolski.

W lewym, dolnym rogu płata umieszczona jest cyfra symbolizująca numer kursu, stylizowana na cyfrach i oznaczeniach obowiązujących w Wojsku Polskim w okresie II RP, haftowana szychem w kolorze żółtym słonecznikowym.              

Proporzec dowódcy kursu umieszczony jest na drzewcu. Na górnym końcu drzewca jest umieszczony grot w kształcie stożka a na dolnym stożkowa stopka z metalu koloru srebrnego. Proporzec nałożony jest na drzewce.

.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych