BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Odznaka pamiątkowa

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 48/MON z dnia 12 lutego 2010 r. wprowadził odznakę pamiątkową Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, zatwierdził wzór odznaki i wzór legitymacji odznaki oraz nadał regulamin tej odznaki.

.

Odznaka wzorowana jest na odznace pamiątkowej  14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Jako spadkobierczyni i kontynuatorka dorobku szkoleniowego i wychowawczego pododdziałów szkolnych Dywizji, poprzez wprowadzenie do swojej symboliki odznaki, której wizerunek w znacznym stopniu  koreluje w swojej wymowie z wizerunkiem odznaki, stacjonującej w Wielkopolsce wielkiej formacji piechoty, Szkoła zaświadczyła o poczuciu silnego związku z bohaterskimi żołnierzami Wielkopolski okresu II Rzeczypospolitej. Jako znak tożsamości, oznaka  stanowi  dla żołnierzy Szkoły wysoką wartość moralną. Ściśle identyfikuje Szkołę ze szkołami podoficerskim Dywizji, z którymi łączy ją wspólnota wynikająca  z pełnionych funkcji oraz miejsca stacjonowania. Dzięki odznace pamiątkowej symbolika Szkoły   stała się jeszcze bardziej adekwatna do posiadanej przez nią  rangi oraz roli, jaką pełni w systemie szkolenia i wychowania podoficerów Wojska Polskiego. Rodzi ona w obecnych i rodzić będzie w przyszłych pokoleniach żołnierzy poczucie przynależności do  historycznie ukształtowanej wspólnoty żołnierskiej, jednocześnie stanowiąc wyraz silnej więzi ze społeczeństwem Wielkopolski. Dzięki odznace Szkoła zyskała możliwość odwoływania się w swojej działalności do  wartości kojarzonych z żołnierzami, których bohaterstwo i oddanie Ojczyźnie stanowiły życiowy priorytet. Wprowadzenie odznaki  pamiątkowej Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wzorowanej na odznace  14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty ma dla ma swoje głębokie - historyczne i moralne uzasadnienie.

.

Odznakę o wymiarach  54 x 21 mm stanowi miecz tłoczony, wycinany, emaliowany w dwóch kolorach, posrebrzany, z umocowaną na jego głowni miniaturą herbu Województwa Wielkopolskiego, którym jest srebrny orzeł, ze złotą przepaską na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie w czerwonym polu, umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej. Całość ozdobiona złoconą gałązką lauru przeplataną przez Herb. Na jelcu miecza, na czarnym polu, widnieją srebrzone inicjały Szkoły -  „WSPWL”.
.    
.
.
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych