BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Sztandar Szkoły Podofcierskiej Wojsk Lądowych

    

Głowica sztandaru

Projekt graficzny głowicy sztandaru wykonany został zgodnie z Ustawą Sejmu RP z dnia 19 lutego 1993r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 34  z 1993 r., poz. 154)

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczone są inicjały Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych „WSPWL”. Wewnątrz podstawy będzie umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru. Głowica jest posrebrzana i matowana.

.

Strona główna płata sztandaru

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca,  są obszyte frędzlą złotą.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, ustalony ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 10, poz. 60/ - z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, oraz w ich polach litery WSPWL, będące inicjałami Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, haftowane złotym szychem.


.

Strona odwrotna płata sztandaru

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach  napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu takie, jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone zostały następujące symbole:

.

Wieniec wawrzynu z herbem Województwa Wielkopolskiego

W wieńcu górnym prawym, przy drzewcu sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku umieszczony jest herb Województwa Wielkopolskiego, którym jest srebrny orzeł, ze złotą przepaską na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie w czerwonym polu, umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej.

Orzeł haftowany jest srebrnym szychem, natomiast dziób, przepaska na skrzydłach, nogi i przewiązka na ogonie haftowane są złotym szychem.


 .

Wieniec wawrzynu z herbem miasta Poznania

W górnym lewym rogu płata sztandaru, na białej tkaninie, umieszczone są dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części  haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczony jest herb Miasta Poznania. Na błękitnym tle widnieje mur obronny z trzema basztami i otwartą bramą. Na środkowej, najwyższej baszcie wspiera się tarcza gotycka z wizerunkiem orła w koronie, na bocznych stoją święci - Piotr  i Paweł. Po bokach znajdują się sześcioramienne gwiazdy, pod nimi półksiężyce. W bramie widoczne są  ukośnie skrzyżowane klucze        i równoramienny krzyż. Nad tarczą z wyobrażeniem godła /herbu/ Miasta Poznania umieszczona jest zamknięta korona. Postacie świętych haftowane są białym szychem, aureole i atrybuty - złotym szychem. Mur i baszty haftowane szychem białym, natomiast półksiężyce, gwiazdy i korona - złotym. Orzeł w tarczy, na czerwonym polu, z  głową zwróconą w prawo, haftowany jest białym szychem. Korona, dziób i szpony orła  są haftowane złotym szychem.

.

Wieniec wawrzynu z odznaką pamiątkową 14 WDP

W dolnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu, na białej tkaninie, umieszczone są dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym sztychem. W ich polu umieszczona jest Odznaka Pamiątkowa 14 Dywizji Piechoty. Odznaka wykonana jest w kształcie miecza, z nałożonym na głowni Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Krzyż haftowany srebrnym szychem. Na ramionach krzyża znajduje się, haftowany czarnym szychem, napis  VIRTUTI MILITARI. W środku Krzyża znajduje się orzeł na białym polu, haftowany złotym szychem. Całość odznaki oplata gałązka wawrzynu, haftowana złotym szychem. Na jelcu miecza  widnieje pierwotna nazwa dywizji : „1 DYW. STRZ. WIELKP” na czarnym tle srebrne napisy. Głownia oraz trzon miecza haftowane srebrnym, granatowym  i czarnym szychem.

Wzór odznaki pamiątkowej zatwierdzony został własnoręcznym podpisem Naczelnego Wodza na przedstawionej mu prośbie z projektem rysunkowym: Znak zatwierdzam dla 14 Dywizji J.Piłsudski 6.12.1920r. Decyzja ta została potwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 4, poz. 43 z 30 stycznia 1923r. Regulamin odznaki zatwierdzony został Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 6, poz. 98 z 20 czerwca 1934r. Żródło: Wojsko Polskie 1921-1939 odznaki pamiątkowe piechoty” H.Wielecki, R.Sieradzki.

.

Wieniec wawrzynu z oznaką rozpoznawczą SPWL

W dolnym lewym rogu płata sztandaru, oddalonym od drzewca, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego  w górnej części, haftowane złotym szychem. W polu wieńca znajduje się, mająca formę tarczy piastowskiej Przemysława II,  oznaka rozpoznawcza Szkoły. Na granatowym polu oznaki widnieją, haftowane srebrnym szychem, koziołki - symbol Miasta Poznania. Pod koziołkami, w centralnej części oznaki, umieszczony jest stopień starszego sierżanta, haftowany srebrnym szychem. W górnym skraju oznaki umieszczone są inicjały Szkoły - SPWL, w dolnym - stanowiące treść hasła przewodniego przywódców - słowa komendy  „ZA MNĄ”. Inicjały wraz z hasłem haftowane złotym szychem.

.

Szarfy o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i drzewiec sztandaru

Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem,  po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru. Szerokość zawiązanej kokardy pod głowicą sztandaru wynosi 15  cm.

Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym – stożkowe okucie z metalu białego.

.

Wykaz gwoździ honorowych

Na drzewcu umieszczone są gwoździe honorowe:

-          kolejno od góry po prawej stronie:

1.     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Minister Obrony Narodowej.

3.     Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

4.     Dowódca Wojsk Lądowych.

5.     Biskup Polowy Wojska Polskiego

6.     Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

7.     Wojewoda Wielkopolski.

 

-          kolejno od góry po lewej stronie:

1.     Rodzice Chrzestni Sztandaru.

2.     Przedstawiciel Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14 WDP.

3.     Fundatorzy Sztandaru.

4.     Komendant Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

5.     Przedstawiciel podoficerów.

6.     Przedstawiciel słuchaczy.

7.     Przedstawiciel pracowników wojska.

Gwoździe honorowe wbijają osoby wymienione lub upoważnieni ich przedstawiciele.

 
Wykaz gwoździ pamiątkowych

Na drzewcu umieszczone są gwoździe pamiątkowe:

-          kolejno od góry:

1.     gen. bryg. Franciszek Seweryn Wład  (1888-1939) – dowódca 14 WDP

2.     Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 r.

3.     Wojna polsko-bolszewicka 1920 r.

4.     „Bitwa nad Bzurą” 1939 r.

5.     Przewodniczący Rady Miasta Poznania.

6.     Prezydent Miasta Poznania.

7.     Starosta Powiatu Poznańskiego.

8.     Społeczeństwo Województwa Wielkopolskiego.

9.     Utworzenie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych 1 VII 2004 r.

10.  Wręczenie Sztandaru Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych 1 VII 2010 r.

 .

    


 

 

.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych