BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Promocja kadetów kursu muzyków
20.03.2020
20 marca 2020 roku kadeci kursu muzyków orkiestr wojskowych otrzymali akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski

.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych jako jedyna w Wojsku Polskim kształci żołnierzy na potrzeby korpusu podoficerskiego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych. Promowani na stopień kaprala to absolwenci szkół muzycznych drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym.

.
Muzycy rozpoczęli szkolenie na początku września ubiegłego roku. W pierwszym jego okresie przechodzili szkolenie typowo wojskowe ucząc się m.in. regulaminów, musztry, strzelania, budowy i zasad eksploatacji sprzętu wojskowego. Po złożeniu przysięgi wojskowej zajęcia ze szkolenia wojskowego przeplatane były zajęciami związanymi z grą na instrumentach muzycznych. Kadeci spędzali wiele godzin na wszelkiego rodzaju próbach ćwicząc m.in. grę w marszu, władanie buławą czy też musztrę paradną. W trakcie szkolenia odbyli też dwutygodniowe praktyki w orkiestrach wojskowych. Podsumowaniem szkolenia muzyków w Szkole Podoficerskiej były egzaminy na podoficera.

.

Ceremonia wręczenia aktów mianowani i świadectw ukończenia Szkoły Podoficerskiej odbyła się w Sali Tradycji Szkoły. Akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski wręczył kadetom komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Ladowych st. chor. sztab. Paweł Urbański.

.

Podczas szkolenia w Szkole Podoficerskiej, pomimo ogromnej ilości wszelkiego rodzaju zajęć zarówno wojskowych jak i specjalistycznych kadeci potrafili znaleźć czas na liczne koncerty. W grudniu ub. r. dali m.in. koncert i przygotowali przedstawienie dla małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Teraz muzycy trafią do orkiestr wojskowych rozlokowanych na terenie całego kraju.

.

Powodzenia!!!

.

.


.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych