BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Przysięga żołnierzy służby przygotowawczej
20.03.2020
Słuchacze kursu służby przygotowawczej do NSR na potrzeby korpusu podoficerskiego złożyli przysięgę wojskową

.

20 marca 2020 roku w Sali Tradycji Szkoły Podoficerskiej Wojsk odbyła się przysięga wojskowa ochotników służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego.

.

Żołnierz składając przysięgę wojskowa zobowiązuje się do dochowania wierności Ojczyźnie i Narodowi, aby zapewnić mu niepodległość i suwerenność. Po złożeniu ślubowania żołnierz staje się pełnowartościowym przedstawicielem Sił Zbrojnych. Złożenie przysięgi na sztandar jest wyrazem najwyższej wartości, sławy wojennej, szacunku do narodowych tradycji oraz wierności, honoru i męstwa. 

.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Pawłowi Urbańskiemu. Żołnierze służby przygotowawczej składali przysięgę na sztandar Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Ochotnicy służby przygotowawczej rozpoczęli szkolenie podstawowe na początku lutego b.r. Szkolenie to zakończyło się egzaminem.

.

Po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierze służby przygotowawczej przejdą szkolenie specjalistyczne w Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych w Poznaniu. Po jego zakończeniu oraz odbyciu tygodniowych praktyk dowódczych w jednostkach wojskowych oraz zdaniu egzaminu na podoficera, kadeci otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej.

.

Gratulujemy przysięgającym oraz życzymy dalszych sukcesów!

.

.

 


.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych