BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Dzień kobiet w koszarach
06.03.2020
W piątek na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Kobiet komendanci dwóch jednostek wojskowych położonych na poznańskim Golęcinie spotkali się z kobietami służącymi i pracującymi w podległych im jednostkach

.

Z kobietami wręczając im symboliczną różę spotkali się komendant CSWL płk Piotr Kriese oraz komendant SPWLąd st. chor. sztab. Paweł Urbański,

.

W ostatnich latach liczba kobiet w Siłach Zbrojnych RP systematycznie rośnie. Żołnierze-kobiety służą we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych. Najliczniejszą grupę stanowią w Wojskach Lądowych ale wspierają także działania Sił Powietrznych oraz służą w Marynarce Wojennej. Kobiety realizują się w Wojskach Specjalnych oraz w Wojskach Obrony Terytorialnej.

.

W Siłach Zbrojnych RP Panie obejmują stanowiska dowódcze od szczebla drużyny do batalionu. Kilka procent spośród wszystkich służących w Wojsku Polskim to żołnierze – kobiety, które są dowódcami drużyn, plutonów, kompanii, batalionu, grup ewakuacji medycznej bądź zajmują inne stanowiska dowódcze.

.

W ostatnich latach kobiety brały udział we wszystkich misjach pokojowych i stabilizacyjnych prowadzonych przez Wojsko Polskie. Panie były w Kosowie, Pakistanie, Iraku, Łotwie, Rumuni, Bośni i Hercegowinie, w krajach bałtyckich i na Morzu Śródziemnym. Najliczniejszą grupę żołnierze-kobiety reprezentowały w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu.

.

.

 


.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych