BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Egzaminy na kurs podoficerski
28.02.2020
W dniach 24- 28 lutego 2020 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbywało się postępowanie kwalifikacyjne na kurs podoficerski dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych

.

Przez kilka dni kandydaci i kandydatki na podoficerów rywalizowali o miejsca przygotowane dla nich  na kursie. Egzaminy miały za zadanie wyłonić najlepszych kandydatów na podoficerów, którzy rozpoczną szkolenie w poznańskiej Szkole Podoficerskiej. Szeregowi zawodowi przybyli na egzaminy do największej szkoły podoficerskiej w Siłach Zbrojnych RP z jednostek rozlokowanych na terenie całego kraju.

.

W pierwszym dniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci na podoficerów poddani zostali sprawdzianowi wiedzy teoretycznej, obejmującej regulaminy, szkolenie ogniowe, dyscyplinę wojskową, wiedzę o Polsce i świecie oraz język angielski.

.

Przez kolejne dni żołnierze zaliczali konkurencje z wychowania fizycznego - weryfikujące ich predyspozycje z dyscyplin siłowych, szybkościowych oraz wytrzymałościowych - sprawdzeni zostali też z umiejętności praktycznych ze szkolenia ogniowego, taktycznego, regulaminów i musztry.

.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będącej ostatnim etapem egzaminu wstępnego poszczególne podkomisje egzaminacyjne oceniały predyspozycje i motywacje kandydatów do rozpoczęcia kursu podoficerskiego.

.

Postepowanie egzaminacyjne zakończyło się w piątek 28 lutego 2020 roku, kiedy to komendant Szkoły st. chor. sztab. Paweł Urbański odczytał końcowe wyniki egzaminów.

.

Przyjętym na kurs podoficerski gratulujemy!!!

.

.


.
.
.
Tiekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych