BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Pilotażowe kursy podoficerskie
04.02.2020
4 lutego 2020 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych rozpoczął się moduł stacjonarny pilotażowego kursu podoficerskiego dla szeregowych zawodowych

.

W listopadzie ubiegłego roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyły się egzaminy na kurs podoficerski, który odbywa się w nowej formule. Nowy, skrócony kurs podoficerski jest efektem przyjętej w listopadzie 2018 roku „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”.

.

Pilotażowy kurs podoficerski dla szeregowych zawodowych trwał będzie niecałe trzy miesiące a nie jak dotychczas pół roku. Pierwszą część kursu tzw. moduł zdalny szeregowi zawodowi rozpoczęli 7 stycznia tego roku i odbywali ją w swoich macierzystych jednostkach. W czasie e-lerningu kandydaci na podoficerów zdobywali wiedzę teoretyczną, dotyczącą m.in. przepisów prawnych, regulaminów, dowodzenia, łączności czy też międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

.

Do 27 stycznia kandydaci na podoficerów musieli opanować 54 godzinny program objęty modułem zdalnym.  Ta cześć kursu pozwoliła sprawdzić czy kandydat na podoficera potrafi zarządzać swoim czasem, czy potrafi pracować bez nadzoru przełożonego.  

.

4 lutego 2020 roku w salach wykładowych Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych szeregowi zawodowi, podeszli do egzaminu weryfikacyjnego, po szkoleniu e-learningowym. Kandydaci na podoficerów, którzy zaliczyli egzamin i spełnili warunki określone wytycznymi przełożonych, od środy rozpoczną dwumiesięczne szkolenie podoficerskie w ramach modułu stacjonarnego. W jego trakcie szeregowi odbędą też kilkudniowe szkolenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn.

.

Zmodyfikowane szkolenie różnić się będzie od szkolenia prowadzonego w jednostkach, teraz dużo więcej godzin niż dotychczas będzie z  metodyki, dowodzenia i przywództwa, po raz pierwszy w szkoleniu przyszłych podoficerów pojawi się cyberbezpieczeństwo.

.

Skrócony o połowę kurs  podoficerski nie będzie obejmował - jak to było dotychczas – części specjalistycznej. Na takie szkolenie po zakończeniu kursu w poznańskiej Szkole Podoficerskiej, przyszłego podoficera będzie mógł wysłać dowódca jednostki wojskowej.

.

Pilotażowy kurs podoficerski zakończy się egzaminem na podoficera, który odbędzie się na przełomie marca i kwietnia.  W dniu 3 kwietnia 2020 roku kursanci otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej.

.

Od poniedziałku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, według nowych zasad szkolą się też podoficerowie przewidziani do objęcia stanowisk o stopniach etatowych: podoficera i podoficera starszego. Kurs kwalifikacyjny, również i dla nich został skrócony z blisko dwóch miesięcy do odpowiednio 52 i 63 godzin e-learningu i około dwóch tygodni nauki stacjonarnej.

.

.

 


.
.
.
Tiekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych