BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Trening strzelecki kadry
23.01.2020
W dniu 23 stycznia 2020 roku kadra instruktorska i dowódcza Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych doskonaliła swoje umiejętności strzeleckie

.

.

Każdy żołnierz niezależnie od zajmowanego stanowiska musi bardzo dobrze posługiwać się bronią.

.

Treningi strzeleckie kadry Szkoły Podoficerskiej odbywają się cyklicznie i są gwarancją najwyższej gotowości żołnierzy do wykonywania zadań.

.

Celem czwartkowego treningu było doskonalenie prowadzenia ognia z pistoletu wojskowego na celność i skupienie oraz doskonalenie umiejętności przyjmowania postawy strzeleckiej stojąc.

.

Przed przystąpieniem do strzelania strzelający sprawdzeni zostali ze znajomości warunków strzelania.

.

Zajęcia odbyły się na strzelnicy tunelowej, umiejscowionej na terenie golęcińskich koszar.

.

.

 


.
.
.
Tiekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych