BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Szkolenie taktyczne z rezerwą
21.01.2020
W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych trwa pierwsze z dwóch szkoleń dla rezerwistów. W poniedziałek 20 stycznia 2020 roku żołnierze rezerwy brali udział w zajęciach na poligonie w Biedrusku

.

Jak mawiali już starożytni „Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. O końcowym wyniku wojny często decydują posiadane rezerwy. Bardzo ważne jest przy tym posiadanie odpowiednio przeszkolonych rezerw, które będą gotowe do szybkiego użycia.  Rezerwy można również wykorzystać do likwidacji klęsk żywiołowych, ewakuacji ludności i innych sytuacji kryzysowych. 

.

W naszym kraju rezerwę stanowią byli żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej oraz osoby, które nie były w wojsku, a po przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej zostały ujęte w ewidencji.

.

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych rozpoczął się 7 stycznia 2020 roku. Szkolenie rozpoczęło przeszło 60 rezerwistów, którzy szkolić się będą zarówno w salach wykładowych jak i w warunkach poligonowych.

.

Półtoramiesięczny okres kształcenia ogólnego odbywał się będzie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Szkolenie specjalistyczne realizowane będzie w centrach szkolenia w Poznaniu, Zegrzu, Wrocławiu i Łodzi.

.

Poniedziałek 20 stycznia rezerwiści spędzili na biedruskim poligonie biorąc udział w zajęciach z taktyki. Pod czujnym okiem instruktorów Szkoły żołnierze rezerwy m.in. doskonalili swoje umiejętności w maskowaniu oraz w podstawowych zasadach i technikach ustalenia położenia i nawigacji w terenie, doskonalili umiejętności praktyczne w zakresie poruszania się w terenie działając w składzie drużyny.  

.

Po pozytywnie zakończonym kursie, rezerwiści otrzymają  stopnie kaprala rezerwy i powrócą w swoje strony rodzinne.

.

.

 


.
.
.
Tiekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych