BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
KOMUNIKAT dla osób  niebędących  żołnierzami  zawodowymi, ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do SPWLąd
13.01.2020
Okeślone zostały preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

.
W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.
.
.
.
.

.
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych