BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Egzaminy wstępne na kurs podoficerski
22.11.2019
W dniach 18- 22 listopada 2019 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbywało się postępowanie kwalifikacyjne na kurs podoficerski dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych

.

Przez kilka dni blisko 240 kandydatów i kandydatek rywalizowało o 110 miejsc przygotowanych dla nich  na kursie podoficerskim. Egzaminy miały za zadanie wyłonić najlepszych kandydatów na podoficerów, którzy z początkiem 2020 roku rozpoczną szkolenie w poznańskiej Szkole Podoficerskiej.

.

Szeregowi zawodowi przybyli na egzaminy do największej szkoły podoficerskiej w Siłach Zbrojnych RP z jednostek rozlokowanych na terenie całego kraju.

.

W pierwszym dniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci na podoficerów poddani zostali sprawdzianowi wiedzy teoretycznej, obejmującej regulaminy, szkolenie ogniowe, dyscyplinę wojskową, wiedzę o Polsce i świecie oraz język angielski.

.

Przez kolejne dni żołnierze zaliczali konkurencje z wychowania fizycznego - weryfikujące ich predyspozycje z dyscyplin siłowych, szybkościowych oraz wytrzymałościowych - sprawdzeni zostali też z umiejętności praktycznych ze szkolenia ogniowego, taktycznego, regulaminów i musztry.

.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będącej ostatnim etapem egzaminu wstępnego poszczególne podkomisje egzaminacyjne oceniały predyspozycje i motywacje kandydatów do rozpoczęcia kursu podoficerskiego.

.

Postepowanie egzaminacyjne zakończyło się w piątek 22 listopada 2019 roku, kiedy to komendant Szkoły st. chor. sztab. Paweł Urbański odczytał końcowe wyniki egzaminów.

.

Przyjętym na kurs podoficerski gratulujemy!!!

.

.


.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych