BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
W listopadzie 1918 roku z mroku zaborów wyłoniła się Polska Niepodległa…
12.11.2019
Po 123 latach niebytu Polacy wybili się na niepodległość. 11 listopada 2019 roku na poznańskim Placu Wolności odbyły się uroczystości dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania niepodległości

.

W wyniku zaborów Polska wymazana została z mapy Europy. Pomimo wielu prób Polakom nie udało się wybić na niepodległość. Dopiero Wielka Wojna, która wybuchła latem 1914 roku sprawiła, że pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości. W tej wojnie mocarstwa zaborcze po raz pierwszy stanęły przeciwko sobie.

.

11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym, w lesie Compiegne pomiędzy Ententą a Cesarstwem Niemieckim podpisany został rozejm kończący I wojną światową. Koniec wojny spowodował chaos w niemal całej Europie. Na terenach byłej Rzeczypospolitej rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie zaborców. Powstawały liczne polskie ośrodki władzy.

.

Przełomowym momentem było przybycie w dniu 10 listopada 1918 roku do Warszawy brygadiera Józefa Piłsudskiego zwolnionego z więzienia w twierdzy w Magdeburgu. W następnym dniu otrzymał on od Rady Regencyjnej władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich. Utworzony rząd z premierem Jędrzejem Moraczewskim na czele 22 listopada 1918 roku wydał dekret mianujący Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.

.

Państwo polskie stało się faktem. W depeszy wysłanej w dniu 16 listopada 1918 roku do rządów państw walczących w I wojnie światowej i państw neutralnych Józef Piłsudski zakomunikował światu „istnienie Państwa Polskiego Niepodległego”.

.

Dzień 11 listopada 1918 roku to data symbol bowiem granice odrodzonego państwa polskiego kształtowały się przez kilka lat. Pod koniec 1918 roku w granicach II Rzeczypospolitej znalazły się jedynie ziemie byłego Królestwa Polskiego oraz część byłego zaboru austriackiego ze Lwowem. Swój ostateczny kształt państwo polskie przybrało w 1922 roku w wyniku plebiscytów, powstań śląskich, powstania wielkopolskiego, wojen z Ukrainą i Rosją sowiecką oraz wcielenia do Polski Wileńszczyzny.

.

**********

.

W Poznaniu uroczyste obchody związane z 101. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele Farnym. W mszy udział wziął poczet sztandarowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.
.
Po mszy jej uczestnicy przemieścili się na poznański Plac Wolności, gdzie odbyły się główne wielkopolskie obchody Narodowego Święta Niepodległości  
.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, kombatanci, harcerze oraz pododdziały służb mundurowych w tym pododdział Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wraz z pocztem sztandarowym.
.
Na Placu Wolności odczytany został Apel Pamięci, po którym oddane zostały salwy honorowe. Tuż przed defiladą pododdziałów służb mundurowych odbył się występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.
.
Defilada pododdziałów oraz historycznych pojazdów wojskowych zakończyła uroczystości rocznicowe na poznańskim Placu Wolności.
.
Niech żyje Polska Niepodległa!
.
.

.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych