BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Żołnierska Pamięć
31.10.2019
W przeddzień Wszystkich Świętych słuchacze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych odwiedzili poznańskie cmentarze, uporządkowali groby żołnierzy, zapalili znicze, oddali cześć poległym i zmarłym

.

W przeddzień dnia Wszystkich Świętych żołnierze Szkoły Podoficerskiej odwiedzili groby i miejsca pamięci, znajdujące się na poznańskich cmentarzach.

.

W ramach akcji Żołnierska Pamięć słuchacze Szkoły udali się na Cmentarz Jeżycki położony na poznańskich Ogrodach. Tam uprzątnęli groby, zapalili znicze, oddali cześć bohaterskim obrońcom Ojczyzny.

.

Z Cmentarza Jeżyckiego słuchacze podążyli w kierunku nekropoli na poznańskiej Cytadeli, gdzie na kilku cmentarzach znajdują się mogiły m.in. powstańców styczniowych, wielkopolskich, żołnierzy z lat 1918–1920, ofiar terroru hitlerowskiego i sowieckiego oraz mogiły żołnierzy radzieckich i mieszkańców Poznania tzw. Cytadelowców, którzy polegli w czasie walk o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Na Cytadeli żołnierze Szkoły Podoficerskiej uporządkowali teren wokół  Pomnika 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, oddając część żołnierzom pułku, poległym w czasie II wojny światowej.

.

Słuchacze odwiedzili też miejsce spoczynku byłego żołnierza Szkoły Podoficerskiej śp. st. chor. Karola Jankowskiego, zapalając przy jego grobie symboliczny znicz.

.

W dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 2019 roku w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wystawi posterunki honorowe przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK, Pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 oraz Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru.

.

.

 


.
.
.
Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: chor. Andrzej Kędzierski, st. szer. Artur Skowyra


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych