BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Obchody rocznicowe przy Pomniku Tadeusza Kościuszki
15.10.2019
15 października 2019 roku w 202 rocznicę śmierci generała Tadeusza Kościuszki odbyły się poznańskie obchody 79. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich

.

Bataliony Chłopskie były największą po Armii Krajowej polską formacją zbrojną działającą w czasie II wojny światowej.

.

W pierwszym okresie okupacji  ruch ludowy nie posiadając swojej organizacji wojskowej, kierował swoich członków do Związku Walki Zbrojnej późniejszej Armii Krajowej. W sierpniu 1940 roku utworzona zostaje organizacja „Chłopska Straż” (Chłostra). Wiosną 1941 roku nazwa formacji zostaje przemianowana na Bataliony Chłopskie, oficjalna zmiana nazwy formacji nastąpiła w maju 1944 roku.

.

W swoich szeregach organizacja skupiała przede wszystkim mieszkańców wsi, Bataliony Chłopskie nie miały oddziałów bojowych w wielkich miastach. W 1944 roku BCh liczyły ok. 170 tys. żołnierzy, stając się drugą co do wielkości - po Armii Krajowej -  formacją konspiracyjną w okupowanej Polsce.

.

Głównym zadaniem, które realizowali żołnierze BCh była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupanta. W czasie II wojny światowej żołnierze Batalionów Chłopskich dokonali ponad 3 tys. różnego rodzaju akcji bojowych. Stoczyli około 900 bitew i potyczek, przeprowadzili ponad 200 akcji, niszcząc transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno- politycznemu. Do najważniejszych akcji BCh należy zaliczyć walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942-1943 oraz udział w wyzwoleniu tzw. Republiki Pińczowskiej na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku. W czerwcu 1944 roku oddziały BCh wzięły udział w bitwach partyzanckich w lasach janowskich i lipskich oraz w Puszczy Solskiej - największej bitwie partyzanckiej na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

.

W trakcie walk, działań dywersyjnych i w wyniku aresztowań poległo ok. 7 tys. żołnierzy Batalionów Chłopskich.

.

**********

.

W Poznaniu obchody rocznicowe jak co roku odbywają się pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki, bohatera narodu polskiego i amerykańskiego. W Powstaniu Kościuszkowskim udział wzięły oddziały złożone z chłopów, których Kościuszko traktował jak równych sobie obywateli. Naczelnik Insurekcji 1794 roku zmarł w dniu 15 października 1817 roku w szwajcarskim Solurze, w tym też dniu odbyły się obchody.

.

W obchodach wojewódzkich udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, środowisk kombatanckich, parlamentarzyści, samorządowcy, uczniowie poznańskich szkół oraz mieszkańcy miasta Poznania. W ceremonialnym zabezpieczeniu uroczystości udział wzięli żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Szkoła wystawiła asystę honorową w skład której wchodził pododdział honorowy z pocztem sztandarowym i flagowym. Przy Pomniku Tadeusza Kościuszki stanął posterunek honorowy złożony  ze słuchaczy Szkoły. Wojskową oprawę uroczystości stanowiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.

.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, odczytany został Apel Pamięci, zakończony salwami honorowymi w wykonaniu pododdziału honorowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Na zakończenie obchodów delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku Naczelnika Insurekcji.

.

.

 


.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych