BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Uroczystości upamiętniające ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Posen
14.10.2019
12 października 2019 roku na terenie Fortu VII odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Posen

.

Niemiecki obóz koncentracyjny KL Posen założony przez Niemców, zaczął działać 10 października 1939 roku. Obóz Niemcy umieścili w poznańskim Forcie VII znajdującym się przy ulicy Polskiej. Był to pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich.

.

Na początku swego istnienia Niemcy osadzali w obozie Polaków kierując się sporządzonymi jeszcze przed wojną listami proskrypcyjnymi, na których znajdowali się powstańcy wielkopolscy, społecznicy oraz przedstawiciele inteligencji polskiej. Wkrótce jednak w obozie zaczęto osadzać działaczy polskiego podziemia oraz Polaków uchylających się od pracy. Byli to tzw. „niedzielnicy”, którzy przetrzymywani byli w celach od soboty wieczorem do poniedziałku rano. Nawet przez tak krótki pobyt Niemcy chcieli ich zmiękczyć i wybić im z głowy jakikolwiek opór.

.

Więźniowie osadzeni w forcie otrzymywali głodowe racje żywnościowe, przebywali w ciasnych wilgotnych celach, śpiąc na podłodze. Temperatura w celach często nie przekraczała 10 stopni Celsjusza.

.

W forcie Niemcy codziennie dokonywali egzekucji, skazanych rozstrzeliwano lub wieszano. Część z więźniów wieszano głową w dół. Odbywało się to w specjalnym pomieszczeniu, zwanym „dzwonem”. Esesmani rozhuśtywali unieruchomionego więźnia, który z impetem uderzał głową o ściany pomieszczenia.  

.

Jedną z ulubionych zabaw esesmanów była zabawa, zwana „wycieczką w Karpaty”. Podczas tej „zabawy” więźniowie musieli wbiegać po stromej skarpie, a następnie robiąc przewroty w przód, staczać się na sam dół. Zabawie tej towarzyszył wrzask niemieckich strażników. Podczas innej z „zabaw” więzień musiał dźwigać ciężki głaz, wspinając się po schodach. Na górze na więźnia czekał esesman, który kopniakiem zwalał go ze schodów. Zsuwając się ze schodów więzień zgarniał idących za nim współwięźniów.

W Forcie VII Niemcy po raz pierwszy do uśmiercania skazańców zastosowali gaz. Jesienią 1939 roku za pomocą dwutlenku węgla zabili blisko 400 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego szpitala przy ulicy Grobla w Poznaniu.

.

Obóz działał do wiosny 1944 roku, później  Niemcy urządzili w nim fabrykę radiostacji dla okrętów podwodnych i samolotów. Przez niespełna pięć lat jego funkcjonowania mogło w nim zginąć nawet kilkanaście tysięcy osób.

.

**********

.

Punktualnie o godz. 11 w dniu 12 października 2019 roku na terenie Fortu VII odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy utworzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Posen.
.
W ceremonialnym zabezpieczeniu uroczystości udział wzięli żołnierze ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Szkoła wydzieliła posterunek honorowy oraz żołnierzy do niesienia wieńców i wiązanek kwiatów.
.
W trakcie uroczystości odczytany został Apel Poległych oraz oddano salwę honorową. Przy Ścianie Śmierci złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.
.
.

.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych