BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
27.09.2019
27 września 2019 roku przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej odbyły się główne poznańskie obchody 80. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

.

Polskie Państwo Podziemne powstało w nocy z 26 na 27 września 1939 roku, kiedy utworzono Służbę Zwycięstwu Polski - konspiracyjną organizację, przemianowaną w połowie listopada na Związek Walki Zbrojnej a w lutym 1942 roku  na Armię Krajową.

.

Państwo Podziemne podległe Rządowi RP na uchodźctwie działało przez całą II wojnę światową, kierowane przez w pełni legalne władze naczelne: prezydenta, rząd i naczelnego wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Państwo polskie pomimo tego, że znajdowało się pod okupacją, posiadało legalny i uznawany na arenie międzynarodowej rząd rezydujący w Londynie. Istniały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz podziemna Armia Krajowa. W Warszawie mianowano Delegata Rządu na Kraj w randze wicepremiera, któremu podlegały wydziały: wywiadu, dywersji, oświaty, sądownictwa i polityki. Funkcjonowały podziemne sądy, których wyroki wykonywano.

.

Polskie Państwo Podziemne z rozbudowanymi strukturami i podziemną armią liczącą blisko 400 tys. żołnierzy było ewenementem w okupowanej Europie. Największą akcją wielkopolskiego podziemia, była akcja zwana Bollwerk, podczas której konspiratorzy zniszczyli niemieckie magazyny wojskowe usytuowane nad Wartą.

.

*****

.

Główne uroczystości w Poznaniu odbyły się przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Przed Pomnikiem zgromadzili się: kombatanci, władze wojewódzkie i samorządowe, młodzież, harcerze, służby mundurowe oraz wielu przybyłych na uroczystości mieszkańców Poznania.

.

W obchodach rocznicowych wzięła udział kompania honorowa Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wraz z pocztami - flagowym i sztandarowym.

.

.


.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych