BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Rocznica inwazji sowieckiej na Polskę
17.09.2019
80 lat temu, 17 września 1939 roku wojska sowieckie od wschodu przekroczyły granice Rzeczypospolitej. Żołnierze polscy toczący od kilkunastu dni walkę z Niemcami musieli stawić czoła kolejnemu agresorowi

Dochodziła godzina 3 nad ranem 17 września 1939 roku, kiedy Ludowy Komisarz Spraw Zagranicznych ZSRR Władimir Potiomkin wezwał do siebie polskiego ambasadora w Moskwie Wacława Grzybowskiego i odczytał mu tekst noty mówiącej o tym, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granice Polski. Rosjanie wypełnili w ten sposób ustalenia tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym zobowiązali się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby Niemcy znalazły się w stanie wojny z Polską.

.

Od 17 września żołnierze polscy toczyć musieli wojnę z dwoma agresorami Niemcami i Rosjanami. Dokonując agresji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską za nieobowiązujące, gdyż zawarte z nieistniejącym państwem.

.

Brak publicznego formalnego ogłoszenia przez Prezydenta i rząd RP faktu istnienia stanu wojny pomiędzy ZSRR a Polską, nieuzyskanie określenia stanowiska państw sprzymierzonych w tej kwestii oraz brak jednoznacznego rozkazu Naczelnego Wodza stawiania oporu najeźdźcy, doprowadził do dezorientacji dowódców i żołnierzy polskich.

.

Pomimo braku wyraźnego stanowiska oddziały Wojska Polskiego nawiązywały walkę. Do historii przeszła bohaterska obrona Grodna, gdzie resztki polskich oddziałów, wspierane przez harcerzy stawiły dwudniowy opór czołgom sowieckim, jak również obrona Lwowa początkowo przeciw Niemcom, a od 18 września przeciw Sowietom.

.

22 września 1939 roku w Brześciu odbyła się niemiecko-radziecka defilada, którą odebrali generałowie Heinz Guderian i Siemion Kriwoszein. Na ziemiach wschodnich rozpoczął się terror i masowe wywózki na Syberię. Deportacje objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. W Katyniu, Charkowie i Miednoje na rozkaz Stalina Rosjanie zamordowali ponad 22 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji.

.

28 września w zawartym w Moskwie pakcie o granicach i przyjaźni III Rzesza i ZSRR dokonały wbrew prawu międzynarodowemu wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym terytorium Polski.

.

W walkach z Armią Czerwoną zginęło lub zostało rannych kilkanaście tysięcy żołnierzy polskich, do niewoli radzieckiej dostało się około 250 tysięcy.

.

**********

.

Poznańskie obchody 80 rocznicy Agresji ZSRR na Polskę rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele ojców Franciszkanów na Górze Przemysła.

.

Po mszy uroczystości przeniosły się pod Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie złożone zostały kwiaty. Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, gdzie odbyły się główne uroczystości.

.

W uroczystościach udział wzięli, przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, Sybiracy, młodzież szkolna, harcerze  oraz mieszkańcy Poznania. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym i flagowym wystawiła Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych.

.

Przy Pomniku odczytany został Apel Pamięci, po czym pododdział honorowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych oddał salwy honorowe.

.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów przy Pomniku. Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem kompanii honorowej złożonej z żołnierzy  Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych