BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Obchody 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą
09.09.2019
Dokładnie 80 lat temu nad rzeką Bzurą rozpoczęła się największa bitwa kampanii wrześniowej 1939 roku zwana Bitwą nad Bzura lub też Bitwą pod Kutnem

.

Bitwa nad Bzurą zwana również Bitwą pod Kutnem, rozpoczęła się w momencie, kiedy dwie polskie armie pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby uderzyły na posuwającą się równolegle do jednostek polskich 8 Armię Niemiecką.

.

W pierwszej fazie bitwy Wojsko Polskie odnosiło znaczne sukcesy zdobywając m.in. Łęczycę, Piątek, Uniejów, Walewice. Niemcy ponieśli olbrzymie straty, rozbita została m.in. 30 i 17 dywizja piechoty.

.

Dowództwo niemieckie po początkowych niepowodzeniach skierowało w rejon bitwy nowe siły. Z uwagi na wzrastającą przewagę niemiecką gen. Kutrzeba skierował swoje wojska w kierunku Sochaczewa aby zdobyć przeprawy przez Bzurę a następnie swoimi wojskami wspomóc walczącą Warszawę.

.

Pomimo bohaterskich walk armiom polskim nie udało się odnieść zwycięstwa. 15 września rozpoczął się odwrót jednostek polskich w kierunku Puszczy Kampinoskiej. Następnego dnia wojska niemieckie przeszły do natarcia stopniowo okrążając i rozbijając polskie jednostki. Tylko niewielkie oddziały piechoty bez ciężkiej broni wyrwały się z niemieckiego okrążenia i przebiły się do Warszawy i Modlina.

.

17 września rozpoczęła się ostatnia tragiczna faza bitwy nad Bzurą. W tym dniu ostatni rozkaz wydał gen. bryg. Franciszek Seweryn Wład dowódca 14. Dywizji Piechoty - Patron Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Generał nakazał dowódcom pułków przebijać się z wojskiem przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. Dzień później w czasie kierowania przeprawą przez Bzurę, Generał został ciężko ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego. Zmarł tego samego dnia w gajówce Januszew k. Kamionu.

.

Polskie wojsko zgrupowane na niewielkim obszarze nad rzeką Bzurą nie posiadało już żadnych samolotów a nieliczne baterie artylerii przeciwlotniczej nie posiadały amunicji. Niemieckie samoloty mogły bezkarnie bombardować okrążone wojska gen. Kutrzeby.

.

W Bitwie nad Bzurą poległo około 15 tysięcy żołnierzy polskich a około 50 tys. zostało rannych. 170 tys. żołnierzy dostało się do niewoli. Walki toczone przed oddziały Armii "Poznań" i Armii "Pomorze" zatrzymały niemiecki marsz na Warszawę, pozwoliły wzmocnić obronę stolicy, tym samym opóźniając jej kapitulację.

.

Bitwy nad rzeka Bzurą nie można było wygrać albowiem Niemcy posiadali olbrzymią przewagą zarówno liczebną jak i techniczną. Pomimo tego żołnierz polski wykazał się niebywałym męstwem i ofiarnością.

.

Bitwa była jedyną przeprowadzoną na tak wielką skalę operacją zaczepną przeciwko Niemcom aż do 1941 roku.

.

**********

.

8 września 2019 roku w miejscowości Piątek odbyły się obchody 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą. W obchodach udział wzięli żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Uroczystości rozpoczęły się na piątkowskim rynku, pod pomnikiem geometrycznego środka Polski. Na maszt została wciągnięta flaga państwowa i odśpiewany został Hymn Polski. Podniesienia flagi na maszt dokonał poczet flagowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Następnie uczestnicy obchodów rocznicowych przemieścili się do kościoła, gdzie odprawiona została msza święta w intencji poległych obrońców Ojczyzny. W mszy uczestniczył poczet sztandarowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Główne obchody rocznicowe odbyły się przy Pomniku 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, gdzie żołnierze Szkoły wystawili posterunek honorowy. Przy Pomniku na maszt wciągnięta została Flaga Państwowa, odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy. Po wciągnięciu flagi na maszt uczestników uroczystości powitał Wójt Gminy Piątek Pan Krzysztof Lisiecki.

.

Z okazji 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą odczytany został Apel Poległych oraz oddana została salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku upamiętniającym bohaterskich żołnierzy 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Defilada kompanii honorowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych zakończyła obchody rocznicowe przy pomniku.

.

W tym samym dniu przed przyjazdem do Piątku żołnierze Szkoły Podoficerskiej zatrzymali się na Cmentarzu w Łęczycy, gdzie uczcili pamięć żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą. Na grobie dowódcy 7 Pułku Artylerii Ciężkiej płk. Tadeusza Bodnara, znajdującym się w centralnym miejscu kwatery wojennej, żołnierze Szkoły zapalili symboliczne znicze. Na cmentarzu krótkiej lekcji historii udzielił wnuk żołnierza 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Pan Wiesław Witkowski, członek Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.

.

Chwała polskim żołnierzom, którzy próbowali nad Bzurą zatrzymać niemieckiego najeźdźcę!!!

.

.

 


.
.
.
Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: chor. Andrzej Kędzierski, st. szer. Łukasz Czaiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych