BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Egzaminy podoficerskie I turnusu Legii Akademickiej
09.08.2019
9 sierpnia 2019 roku kandydaci na podoficerów I turnusu modułu podoficerskiego edukacji wojskowej programu Legii Akademickiej zdawali egzaminy końcowe

.

Zakończyło się szkolenie żołnierzy - studentów w ramach programu Legii Akademickiej. Celem szkolenia było przygotowanie studentów do objęcia stanowisk służbowych w korpusie podoficerów rezerwy.

.

W poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych studenci przystąpili do egzaminów końcowych w piątek o godz. 8.00. W ramach egzaminu żołnierze - studenci sprawdzeni zostali z opanowania zagadnień zawartych w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”.

.

W tym samym czasie postepowania egzaminacyjne odbywały się również w innych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych. Ogółem do egzaminów przystąpiło ponad 1300 żołnierzy - studentów. Przewodniczącymi podkomisji egzaminacyjnych byli podoficerowie ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Postepowanie egzaminacyjne podzielone było na dwa etapy, które obejmowały egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny. Egzamin teoretyczny zawierający pytania w ramach testu zamkniętego jednokrotnego wyboru obejmował regulaminy, taktykę, szkolenie strzeleckie oraz metodykę szkolenia wojskowego. Warunkiem zaliczenia testu było zdobycie przez studenta minimum 35 punktów co przekładało się na 70 % poprawnych odpowiedzi.

.

W ramach egzaminu praktycznego obejmującego metodykę prowadzenia zajęć, studenci oceniani byli z przygotowywania merytorycznego i metodycznego wylosowanego tematu z: regulaminów, szkolenia strzeleckiego i taktycznego.

.

W sobotę 10 sierpnia studentom, wręczone zostaną świadectwa ukończenia szkolenia oraz akty mianowania na stopień kaprala rezerwy.

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych