BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Dwudniowe egzaminy muzyków
08.08.2019
W dniach 6-7 sierpnia 2019 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbywały się egzaminy wstępne na kurs podoficerski dla muzyków

.

Poznańska Szkoła jest jedyną placówką szkolnictwa wojskowego w Wojsku Polskim, gdzie na potrzeby korpusu podoficerskiego kształci się żołnierzy w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

.

Do postępowania kwalifikacyjnego  na kurs podoficerski przystąpiło 37 kandydatów. Każdy z nich ukończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym, legitymował się świadectwem ukończenia szkoły średniej, posiadał orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej oraz wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

.

Większość kandydatów przyjechała na egzaminy do Poznania po raz pierwszy, ale byli też i tacy, którzy próbowali dostać się do Szkoły Podoficerskiej w latach ubiegłych. Przed przyjazdem na egzaminy do Szkoły kandydaci odbyli przesłuchania w orkiestrach wojskowych.

.

Kwalifikacje rozpoczęły się od egzaminu ze sprawności fizycznej. Następnie muzycy przystąpili do sprawdzianu z wiedzy ogólnej oraz testu z języka angielskiego. W drugim dniu egzaminów odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w ramach których odbyło się przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym.

.

Po dwóch dniach postepowania egzaminacyjnego, na kurs przyjętych zostało 26 muzyków, którzy już na początku września rozpoczną intensywne szkolenie.

.

W marcu 2020 roku po zdaniu wszystkich egzaminów  kandydaci na muzyków wojskowych mianowani zostaną na stopień kaprala po czym  trafią do orkiestr wojskowych rozlokowanych na terenie całego kraju.

.

.

 


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: st. chor. Piotr Lubiński, chor. Andrzej Kędzierskii


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych