BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
01.08.2019
W godzinach popołudniowych 1 sierpnia 2019 roku w Poznaniu odbyły się obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

.

Dokładnie 75 lat temu 1 sierpnia 1944 roku o godz 17 w Warszawie wybuchło powstanie skierowane przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim.

.

Powstanie trwało do 2 października, kiedy to nastąpiło przerwanie walk. Powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego głównym była próba ratowania powojennej suwerenności i uniemożliwienie narzucenia Polsce marionetkowych władz uzależnionych od Związku Radzieckiego, którego wojska w tych czasie zbliżały się do okupowanej przez Niemców Warszawy.

.

W walkach o stolicę poległo ok. 18 tys. powstańców, rannych zostało ok 25 tys. Największe straty poniosła ludność cywilna, której straty szacuje się na 150-180 tys. ofiar.  Największe zbrodnie na ludności cywilnej miały miejsce w okresie pierwszych dwóch tygodni sierpnia 1944 roku w czasie obowiązywania rozkazu Hitlera o eksterminacji ludności stolicy Polski. W wyniku nalotów i ostrzału artyleryjskiego Warszawa w duże mierze została zrównana z ziemią.

.

**********

.

Poznańskie uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godz. 15 od złożenia kwiatów pod tablicą Armii Krajowej w kościele o. Dominikanów. Następnie w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odprawiona została msza święta w intencji poległych i żyjących powstańców warszawskich.

.

Punktualnie o godz. 17 przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej rozpoczęły się główne poznańskie obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy pomniku minutą ciszy uczczono pamięć powstańców warszawskich, odśpiewany został hymn Polski a po okolicznościowych przemówieniach złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

.

W uroczystościach rocznicowych, które odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania udział wzięli kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, urzędnicy miejscy, młodzież szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta Poznania.

.

W ceremonialnym zabezpieczeniu uroczystości udział wziął pododdział honorowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wraz z pocztami: flagowym i sztandarowym. Przy pomniku słuchacze Szkoły oddali salwę honorową dla uczenia pamięci bohaterskich powstańców warszawskich.

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych