BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Wojskowe Wyzwanie
27.07.2019
27 lipca 2019 roku 58 uczestników podjęło wyzwanie i stawiło się w golęcińskich koszarach na jednodniowe szkolenie w ramach kampanii ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej''

.

Celem kampanii  jest promocja służby wojskowej i zachęcanie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze okołowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową.

.

W sobotę w godzinach 10.00 –19.00 na terenie koszar zajmowanych przez Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbyły się zajęcia w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

.

W „Wojskowym Wyzwaniu” wzięli udział żołnierze i słuchacze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Na stoisku promocyjnym Szkoły uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach kampanii mogli zasięgnąć informacji o SPWLąd, jej historii i dziedziczonych tradycjach, zasadach naboru do niej oraz przebiegu szkolenia w największej szkole podoficerskiej w Siłach Zbrojnych RP.

.

Zajęcia obejmowały m.in: podstawy musztry, pokaz sprzętu wojskowego, informację o zasadach przyjęcia do służby wojskowej, wybrane zagadnienia BLOS, rzut granatem ćwiczebnym, czytanie mapy, WF, pomoc przedmedyczną na polu walki oraz pokaz możliwości trenażerów „Jaskier” i  naukę celowania i strzelania przy użyciu urządzenia szkolno – treningowego „Śnieżnik”.

.

Z uczestnikami  „Wojskowego wyzwania” spotkał się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

.

Na zakończenie szkolenia pełniący obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu ppłk dypl. Jarosław Muszyński  podziękował wszystkim za zaangażowanie i dyscyplinę oraz wręczył każdemu uczestnikowi pamiątkowy dyplom.

.

.

 


.
.
.

Tekst: mł. chor. Adrian Klimas, Foto: mł. chor. Adrian Klimas, kpr. Adrian Bojarski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych