BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Szkolenie specjalistyczne dla proobronnych
14.06.2019
W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych zakończyło się pięciodniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji proobronnych

.
W piątek 14 czerwca 2019 roku 30 przedstawicieli organizacji proobronnych uczestniczących w programie „Paszport do współpracy pododdziałów proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” otrzymało zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.
.
Proobronni od poniedziałku 10 czerwca uczestniczyli w kursie szkolenia specjalistycznego - dowódca drużyny zorganizowanym przez Biuro do Spraw Proobronnych. Zajęcia z proobronnymi prowadzone były przez kadrę dydaktyczną Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Program szkolenia proobronnych obejmował głównie zajęcia praktyczne.
.
Pierwszy dzień szkolenia proobronni spędzili w salach wykładowych. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z formami działalności szkoleniowo – metodycznej na szczeblu drużyny, metodami i formami szkolenia drużyny oraz urządzeniami wspomagającymi proces szkolenia. Instruktorzy Zespołu Taktyki i Rodzajów Wojsk w czasie zajęć szczegółowo omówili  rolę i zadania dowódcy drużyny oraz zapoznali członków organizacji proobronnych z mapami topograficznymi i procesem dowodzenia drużyną oraz z podstawowymi dokumentami dowodzenia.
.
Wtorkowe zajęcia w polu obejmowały pracę z mapą w terenie.
.
Podczas kolejnych dni, które proobronni spędzili na biedruskim poligonie zapoznani zostali z podstawowymi znakami taktycznymi oraz z działaniem drużyny w czasie marszu, obrony i ataku. Członkowie organizacji proobronnych uczyli się działania na posterunku kontrolno-ochronnym, przy wykorzystaniu indywidualnych środków ochrony przed skażeniami, uczyli się działać po napotkaniu terenu skażonego, 
.
Zajęcia proobronnych obejmowały także kierowanie ogniem drużyny w obronie podczas obrony obiektu jak i podczas marszu. W programie pięciodniowego szkolenia znalazły się również zajęcia z musztry zespołowej drużyny, proobronni w czasie swojego pobytu w Poznaniu zostali zapoznani z historią i tradycjami Szkoły Podoficerskiej Wojsk L:ądowych.
.
W piątkowe popołudnie odbyło się wręczenie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia. Podczas uroczystości w Sali Tradycji Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych dokumenty wręczał przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych MON ppłk Dariusz Krukowski w towarzystwie komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Pawła Urbańskiego.
.
.

.
.
.
Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: chor. Andrzej Kędzierski, kpr. rez. Krzysztof Uba


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych