BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Egzaminacyjny tydzień szeregowych zawodowych
07.06.2019
Zakończyło się postepowanie kwalifikacyjne na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych

.

.

Egzaminy, które odbywały się w dniach 3 – 7 czerwca 2019 roku wyłoniły najlepszych kandydatów na podoficerów, którzy już na początku września rozpoczną szkolenie w największej szkole podoficerskiej w Siłach Zbrojnych RP. 

.

Poszczególne podkomisje egzaminacyjne przez kilka dni miały do przeegzaminowania ponad 300 kandydatów i kandydatek, przybyłych do Poznania z jednostek rozlokowanych na terenie całego kraju.

.

W pierwszy dzień egzaminu wszyscy szeregowi zawodowi poddani zostali sprawdzianowi wiedzy teoretycznej, obejmującej regulaminy, szkolenie ogniowe, dyscyplinę wojskową, wiedzę o Polsce i świecie oraz język angielski. W następnych dniach kandydaci na podoficerów przystąpili do kolejnych etapów egzaminu. W zależności od grupy egzaminacyjnej, w której się znaleźli, zaliczali poszczególne konkurencje z wychowania fizycznego, weryfikujące ich predyspozycje z dyscyplin siłowych, szybkościowych oraz wytrzymałościowych. Część żołnierzy egzaminowana była w tym samym czasie z umiejętności praktycznych w tym ze szkolenia ogniowego, taktycznego, regulaminów i musztry.

.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych, które rozpoczęły się w środę egzaminujący oceniali predyspozycje i motywacje kandydatów do rozpoczęcia kursu podoficerskiego.

.

Postepowanie egzaminacyjne zakończyło się w piątek 7 czerwca 2019 roku, kiedy to odczytane zostały wyniki zakończonych egzaminów.

.

Gratulujemy wszystkim szeregowym przyjętym na kurs podoficerski!

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych