BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam...
17.05.2019
17 maja 2019 roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych przysięgę wojskową złożyli kandydaci na podoficerów w grupie osobowej pielęgniarstwa oraz na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

.

Przed siedmioma tygodniami kadeci rozpoczęli swoje podoficerskie szkolenie.

.

Kurs podoficerski na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej to drugi taki kurs w historii poznańskiej Szkoły. Pierwsze podoficerskie szkolenie na potrzeby WOT odbyło się w ubiegłym roku. Szkolenie „terytorialsów” podzielone jest na trzy okresy: szkolenie podstawowe, szkolenie ogólne oraz szkolenie specjalistyczne. Pierwsze dwa okresy szkolenia realizowane są w Szkole Podoficerskiej, szkolenia specjalistyczne słuchacze odbywać będą w centrach szkolenia. Kurs podoficerski na potrzeby WOT trwał będzie blisko 9 miesięcy.

.

Kandydatki na podoficerów w grupie osobowej pielęgniarstwa, które złożyły przysięgę wojskową w piątkowe przedpołudnie pierwsze dwa okresy szkolenia tj. szkolenie podstawowe i szkolenie ogólne odbywać będą w Szkole Podoficerskiej, w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi pielęgniarki realizować będą szkolenie specjalistyczne Kurs podoficerski pielęgniarek trwał będzie o półtora miesiąca krócej aniżeli szkolenie „terytorialsów”.

.

**********

.

Uroczystość przysięgi wojskowej rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi SPWLąd st. chor. sztab. Pawłowi Urbańskiemu przez st. chor. sztab. Jacka Staniszewskiego.

.

Po wystąpieniu przed front szyku pocztu sztandarowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, na komendę dowódcy uroczyści wystąpił blok przysięgających. Kadeci zdjęli z głów berety, unieśli do góry prawe dłonie i wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej.

.

Na uroczystości obecny był zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Artur Dębczak oraz dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Rafał Miernik. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili też m.in. pierwszy podoficer w Wojsku Polskim, starszy podoficer Sztabu Generalnego WP - st. chor. sztab. Sławomir Nastarowicz oraz starszy podoficer dowództwa WOT - st. chor. sztab. Andrzej Wojtusik.

.

Zaszczytu złożenia przysięgi wojskowej na sztandar Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych dostąpili: - szeregowi kadeci: Kacper Kapuściński, Wojciech Listopadzki, Mariusz Szyja, Marcin Tutaj.

.

Za uzyskanie najwyższych wyników w szkoleniu, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wzorową postawę żołnierską Komendant Szkoły Podoficerskiej wyróżnił listem gratulacyjnym: szer. kdt. Mariusza Szyję, szer. kdt. Marię Makowską.

.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów. Na czele defilujących pododdziałów maszerowała kompania honorowa wystawiona przez 5 Kurs SPWLąd pod dowództwem chor. Krzysztofa Karolczaka.

.

.

 


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: st. chor. Piotr Lubiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych