BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Szlakiem Piastów śląskich
13.05.2019
W dniach 7-10 maja 2019 roku żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w podróży historyczno - wojskowej

.

Podróż historyczno – wojskowa „Szlakiem Piastów śląskich” odbyła się zgodnie z metodyką szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie Obywatelskie” oraz „Profilaktyka i Dyscyplina Wojskowa” oraz zgodnie z „Planem Zasadniczych Przedsięwzięć Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na II kwartał 2019 roku”.

.

Ponad 20 żołnierzy Szkoły odbyło podróż po trasie Poznań – Wrocław – Świdnica – Książ - Bolków – Poznań. Celem podróży było zapoznanie jej uczestników z historią i zabytkami Dolnego Śląska, budowlami obronnymi i ich rolą na przełomie wieków, pogłębienie świadomości patriotycznej i historycznej podoficerów oraz upowszechnienie podstawowych wiadomości dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego Polski w celu rozbudzenia zainteresowania jej dziejami oraz budowanie etosu armii z wielowiekową, tradycją i kartą bojową.

.

W trakcie przejazdu do kolejnych miejsc, wyznaczeni podoficerowie wygłaszali wcześniej przygotowane przez siebie referaty.

.

Przez cztery dni żołnierze Szkoły zwiedzili we Wrocławiu m.in. Uniwersytet z Aulą i Wieżą Matematyczną, Dzielnicę Czterech Świątyń, Ogród Japoński i Halę Stulecia, odwiedzili Ostrów Tumski z Katedrą, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame, zwiedzili też Mauzoleum Piastów Śląskich oraz Panoramę Racławicką.

.

W Świdnicy zwiedzili Kościoły Pokoju i Katedrę. Kolejnym etapem podróży był Książ i Zamek, następnie Zamek książęcy w Bolkowie oraz niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Gross – Rosen.

.

W trakcie podróży żołnierze mogli obcować z przeszłością, co pozwoliło im właściwie zrozumieć znaczenie tradycji i poszerzyć wiedzę o miejscach chwały oręża polskiego.

.

Podróż zaplanowana została i zorganizoawana przez Sekcję Wychowawczą Szkoły.

.

.

 


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: mł. chor. Krzysztof Gaweł


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych