BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej na kontynencie europejskim
08.05.2019
8 maja 1945 roku przedstawiciele delegacji niemieckiej podpisali z przedstawicielami czterech zwycięskich mocarstw alianckich akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Zakończyła się tym samym II wojna światowa w Europie

8 maja 2019 roku żołnierze i pracownicy RON Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych wzięli udział w uroczystym apelu, który odbył się na terenie golęcińskich koszar

.

Dowódcą uroczystości był mjr Janusz Dziomba z CSWL. Na jego komendę na plac apelowy wmaszerowała kompania honorowa Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych pod dowództwem chor. Karola Krycha a chwilę później meldunek o gotowości do uroczystości przyjął pełniący obowiązki komendanta Centrum ppłk Jarosław Muszyński.

.

W trakcie uroczystości na maszt wciągnięta została flaga państwowa oraz odczytany został Apel Pamięci. Dla uczczenia pamięci ofiar tego jednego z najokrutniejszych konfliktów w dziejach świata oddana została salwa honorowa.

.

W swoim przemówieniu ppłk Jarosław Muszyński podkreślił, że żołnierz polski uczestniczył w II wojnie światowej od jej pierwszego dnia do ostatniego a nasz kraj poniósł w niej ogromne straty zarówno ludnościowe jak i materialne.

.

Uroczysty apel zakończył się wspólna defiladą pododdziałów SPWLąd i CSWL.

 

**********

 

Po zakończonym apelu pododdział honorowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wraz z pocztem sztandarowym i flagowym udał się pod Pomnik Armii Poznań, gdzie odbyły się główne poznańskie obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

.

W trakcie uroczystości wartę honorową przy Pomniku pełnili słuchacze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

.

Na uroczystości obecny był komendant Szkoły st. chor. sztab. Paweł Urbański a flagę państwową na maszt, podczas odgrywania hymnu Polski, wciągnął poczet flagowy SPWLąd.

.

Przy Pomniku mjr Krzysztof Sałata z CSWL odczytał Apel Pamięci, po którym żołnierze kompanii honorowej wystawionej przez SPWLąd oddali salwę honorową.

.

Dla uczczenia wszystkich ofiar II wojny światowej przy Pomniku, złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.

.

.

 


.
.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych