BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Pożegnanie w SPWLąd
18.04.2019
18 kwietnia 2019 roku kadra oraz pracownicy wojska pożegnali mł. chor. Tomasza Raka odchodzącego ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

.

Pożegnanie odchodzącego ze Szkoły podoficera odbyło się w Sali Tradycji w obecności sztandaru Szkoły Podoficerskiej. Meldunek o gotowości do uroczystości przyjął pełniący obowiązki komendanta Szkoły st. chor. sztab. Jacek Staniszewski a złożył go st. chor. sztab. Mariusz Skoryna.

.

Żegnany żołnierz zasadniczą służbę wojskową rozpoczął w 2003 roku jako elew w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu a następnie pełnił ją na stanowisku dowódcy drużyny w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia.

.

Służbę w Szkole Podoficerskiej Wojsk Ladowych w Poznaniu mł. chor. Rak rozpoczął w marcu 2007 roku na stanowisku podoficer. W styczniu 2011 roku został wyznaczony na stanowisko podoficera sztabowego w Sekcji Personalnej SPWLąd. Dalszą służbę wojskową chorąży Rak pełnił będzie w Wydziale Kadr Marynarki Wojennej i Wsparcia w DG RSZ.

.

W pożegnalnym wystąpieniu Żegnany podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość oraz podziękował im za wspólne lata służby w Szkole Podoficerskiej.

.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych po czym wszyscy uczestnicy pożegnania ustawili się do wykonania pamiątkowego zdjęcia.

.

Tomaszu – samych sukcesów w dalszej służbie wojskowej oraz powodzenia w życiu prywatnym!!!

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych