BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Rekordowe szkolenie podoficerskie rozpoczęte!
15.04.2019
15 kwietnia 2019 roku rozpoczął się kurs podoficerski dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych

.

Tym razem szkolenie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych rozpoczęła rekordowa liczba kandydatów na podoficerów. W poniedziałkowy ranek komendant Szkoły st. chor. sztab. Paweł Urbański powitał na placu apelowym prawie 350  szeregowych zawodowych, którzy w ostatnich dniach lutego tego roku, zdali egzaminy wstępne i zostali przyjęci na kurs podoficerski.

.

W pierwszym dniu swego pobytu w Szkole słuchacze kursu odbyli szereg spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych Szkoły oraz zapoznali się z koszarami, w których przyjdzie im przebywać pierwsze trzy miesiące swego szkolenia.

.

Półroczny kurs podoficerski składał się będzie z trzech części: kształcenia ogólnego, które będzie odbywało się w poznańskiej Szkole, kształcenia specjalistycznego, które słuchacze realizować będą w centrach szkolenia oraz dwutygodniowych praktyk dowódczych w jednostkach wojskowych.

.

Wszystkim kandydatom na podoficerów, życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników w szkoleniu!

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych