BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Rozpoczęcie kursu podoficerskiego na potrzeby WOT i w grupie osobowej pielęgniarstwa
26.03.2019
W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych rozpoczęły się kursy dla kandydatów na podoficerów w grupie osobowej pielęgniarstwa oraz na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

Na początku lutego rywalizowali o miejsca na kursie podoficerskim. Ci spośród kandydatów, którzy zdali egzaminy i osiągnęli najwyższe wyniki, zostali przyjęci na kurs w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych.
.
26 marca 2019 roku komendant Szkoły st. chor. sztab. Paweł Urbański przywitał słuchaczy obu kursów na placu apelowym. Zanim to jednak nastąpiło komendant wręczył listy gratulacyjne dwóm podoficerom Szkoły mł. chor. Rafałowi Witkowskiemu oraz plut. Błażejowi Gregorowi za godne reprezentowanie Szkoły, podczas zawodów biegowych tzw. „Setki Komandosa” w m. Lubliniec.
.
Kurs podoficerski na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej to drugi taki kurs w historii poznańskiej Szkoły. Pierwsze podoficerskie szkolenie na potrzeby WOT odbyło się w 2018 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku na kurs przyjętych zostało 50 kandydatów, którzy wezmą udział w szkoleniu, podzielonym na trzy okresy: szkolenie podstawowe, szkolenie ogólne oraz szkolenie specjalistyczne. Pierwsze dwa okresy szkolenia realizowane będą w Szkole Podoficerskiej, okres szkolenia specjalistycznego słuchacze realizować będą w centrach szkolenia. Kurs „terytorialsów” trwał będzie blisko 9 miesięcy.
.
We wtorek na placu apelowym komendant Szkoły przywitał także pielęgniarki, kandydatki na podoficerów w grupie osobowej pielęgniarstwa.  Historyczne - albowiem pierwsze w historii SPWLąd  szkolenie pielęgniarek, podzielone będzie na trzy okresy szkolenia: podstawowego, ogólnego i specjalistycznego, cały kurs trwał będzie o półtora miesiąca krócej aniżeli szkolenie „terytorialsów”. Szkolenie specjalistyczne pielegniarki realizować będą w WCKM w Łodzi.
.
W drugi dzień swojego pobytu w Poznaniu w ramach tzw. dnia organizacyjnego, słuchacze obu kursów odbyli szereg spotkań z kadrą kierowniczą i dowódczą Szkoły. Celem tych spotkań było m.in. zapoznanie kandydatów na podoficerów z zasadami szkolenia oraz obowiązkami słuchacza.
.
Teraz zarówno pielęgniarki jak i kandydaci na podoficerów WOT będą intensywnie szkolić się aż do przysięgi, którą złożą 17 maja 2019 roku.
.
.

.
.
.
Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych