BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Przysięga i promocja
22.03.2019
Słuchacze kursu służby przygotowawczej do NSR na potrzeby korpusu podoficerskiego złożyli przysięgę wojskową, kadeci kursu muzyków orkiestr wojskowych promowani zostali na pierwszy stopień podoficerski

.

Żołnierz składając przysięgę wojskowa zobowiązuje się do dochowania wierności Ojczyźnie i Narodowi, aby zapewnić mu niepodległość i suwerenność. Po złożeniu ślubowania żołnierz staje się pełnowartościowym przedstawicielem Sił Zbrojnych. Złożenie przysięgi na sztandar jest wyrazem najwyższej wartości, sławy wojennej, szacunku do narodowych tradycji oraz wierności, honoru i męstwa.  

.

23 marca 2019 roku na placu golęcińskich koszar przysięgę wojskową złożyli żołnierze kursu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego.

.

Zaszczytu złożenia przysięgi na Sztandar Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych dostąpili szeregowi kadeci: Bartosz Jońca, Mateusz Karwowski, Przemysław Schołtun oraz Marek Świtoń.

.

Za uzyskanie najwyższych wyników w szkoleniu, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wzorową postawę żołnierską komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych wyróżnił listem gratulacyjnym szer. kdt. Przemysława Schołtuna.

.

Tuż po złożeniu przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej, rozpoczęła się ceremonia wręczenia aktów mianowani i świadectw ukończenia Szkoły Podoficerskiej, kadetom kursu muzyków orkiestr wojskowych.

.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych jako jedyna w Wojsku Polskim kształci żołnierzy na potrzeby korpusu podoficerskiego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

.

Dwudziestu ośmiu promowanych muzyków, rozpoczęło szkolenie na początku września ubiegłego roku, po siedmiu miesiącach zakończyli oni szkolenie. 

.

Promowani na stopień kaprala to absolwenci szkół muzycznych drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym. W pierwszym okresie szkolenia, muzycy przechodzili szkolenie typowo wojskowe ucząc się m.in. regulaminów, musztry, strzelania, budowy i zasad eksploatacji sprzętu wojskowego. Po złożeniu przysięgi wojskowej zajęcia ze szkolenia wojskowego przeplatane były zajęciami związanymi z grą na instrumentach muzycznych. Kadeci spędzali wiele godzin na wszelkiego rodzaju próbach ćwicząc m.in. grę w marszu, władanie buławą czy też musztrę paradną. W trakcie szkolenia odbyli też dwutygodniowe praktyki w orkiestrach wojskowych. Podsumowaniem szkolenia muzyków w Szkole Podoficerskiej były egzaminy na podoficera, które zdali wszyscy.

.

Aktu promowania kadetów na pierwszy stopień podoficerski dokonał czasowo pełniący obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ppłk Jarosław Muszyński. W trakcie ceremonii towarzyszyli mu: Zastępca Dowódcy – Szef Logistyki  Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Krzysztof Kseń oraz komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Ladowych st. chor. sztab. Paweł Urbański.

.

Prymusem kursu muzyków orkiestr wojskowych został szer. kdt Kamil Żarnecki, który uzyskał średnia ocen 4,68.  Za uzyskanie najwyższych wyników w szkoleniu, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wzorową postawę żołnierską komendant Szkoły wyróżnił listem gratulacyjnym Prymusa oraz szer. kdt. Piotra Dziadkowca i szer. kdt. Juliana Kluza.

.

W trakcie szkolenia w Szkole Podoficerskiej, pomimo ogromnej ilości wszelkiego rodzaju zajęć zarówno tych stricte wojskowych jak i tych specjalistycznych – muzycznych, kadeci potrafili znaleźć czas na liczne koncerty. W grudniu ub. r. dali m.in. koncert i przygotowali przedstawienie dla małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie sprawiając, że na buziach dzieci zagościł uśmiech.

.

Po mianowaniu na stopień kaprala muzycy złożyli ślubowanie podoficerskie, po którym kapelani: wyznania katolickiego ksiądz ppor. Arnold Zimnicki oraz wyznania ewangelickiego ksiądz ppłk Tadeusz Jelinek udzielili błogosławieństwa bohaterom połączonych uroczystości.

.

Po przemówieniu komendanta Szkoły rozpoczęła się uroczysta defilada pododdziałów, którą poprowadził dowódca uroczystości st. chor. sztab. Jacek Staniszewski. Na czele defilujących pododdziałów podążała kompania honorowa pod dowództwem chor. Krzysztofa Karolczaka, za nią maszerowała kolejno: kadra Szkoły, bohaterowie piątkowych uroczystości, pododdziały kursu kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych oraz pododdziały towarzyszące.

.

Panie i Panowie muzycy samych sukcesów i do zobaczenia na koncercie orkiestry wojskowej lub też występie wojskowego zespołu estradowego!!!

.

.


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: st. chor. Piotr Lubiński, chor. Andrzej Kędzierskii


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych