BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Honorowy dawca krwi
06.03.2019
Krew oddaje od 2001 roku. 6 marca 2019 roku odebrał medal ,,Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu''

.

Przez osiemnaście lat sierż. Zbigniew Bogusz oddał ponad 32 litry tego drogocennego daru życia.

.

Jak mówi „Krew zacząłem oddawać w szkole średniej a do jej oddawania zachęcili mnie koleżanki i koledzy z klasy. Po pierwszym moim oddaniu bardzo mi się to spodobało, byłem dumny z tego, że mogę komuś uratować życie. Krew zamierzam oddawać tak długo jak będzie to możliwe. Jednocześnie będę namawiał wszystkich aby też to robili”.

.

W środę 6 marca 2019 roku z rąk zastępcy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Pana Romana Klupecia, sierż. Bogusz - żołnierz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych - odebrał medal „HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. Medal, który otrzymał podoficer, przyznany został przez Ministra Zdrowia, uroczystość jego wręczenia odbyła się w siedzibie RCKiK w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej.

.

Gratulujemy takiej postawy Panie sierżancie!

.

.

 


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: obsługa RCKiK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych