BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Porozumienie o współpracy
28.02.2019
28 lutego 2019 roku Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Porozumienie podpisane zostało w celu wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. bryg. Romana Abrahama reprezentowany był przez dyrektora Damiana Hoffmanna, Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada reprezentowana była przez komendanta st. chor. sztab. Pawła Urbańskiego.

.

Obie placówki edukacyjne mają ze sobą wiele wspólnego. Patronami szkół są wybitni generałowie, uczestnicy kampanii wrześniowej 1939 roku. Zarówno gen. Wład jak i gen. Abraham rozpoczynali służbę w wojsku austriackim, obaj też byli uczestnikami Bitwy nad Bzurą, największej bitwy wojny obronnej Polski w 1939 roku. W czasie walk o Lwów, wtedy jeszcze porucznik Abraham, stał na czele jednego z ochotniczych oddziałów „Orląt Lwowskich”, w skład którego wchodzili m.in. studenci i uczniowie. Z kolei, kiedy pułkownik Wład objął dowództwo nad 14. Wielkopolską Dywizją Piechoty i osiedlił się w Poznaniu, czynnie włączył się do życia społecznego miasta i regionu. Prowadził działalność popularyzującą problematykę wojskowo – obronną wśród młodzieży. SPWLąd kultywuje tradycje pułkowych szkół podoficerskich 14. WDP, ZSTiO umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej oraz naukę własnej historii i kultury.

.

Porozumienie zawarte pomiędzy szkołami zwiększy możliwości wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży. Dzięki nawiązanej współpracy z SPWLąd uczniowie ZSTiO będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką służby wojskowej. Porozumienie będzie doskonałą okazją do integrowania się środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej.

.

**********

.

Podpisanie porozumienia o współpracy odbyło się w trakcie uroczystych obchodów Dnia Patrona w 128. rocznicę urodzin gen. dr. Romana Abrahama. Obchody rozpoczęły się o godz. 10 na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Przy grobie gen. Abrahama zgromadziła się młodzież, władze samorządowe oraz asysta honorowa wystawiona przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną.
.
Podpisanie porozumienia pomiędzy szkołami: poznańską i wrzesińską, które odbyło się w  sali gimnastycznej ZSTiO przy ul. Kaliskiej, stanowiło jeden z najważniejszych punktów obchodów Dnia Patrona.
.
.

.
.
.
Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: st.chor. sztab. Artur Deneka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych